Tallinna Rahumäe Põhikooli koolileht "Rahukas" Juuni 2019 nr 68 - Page 11

Algklassijuhtaja õpetaja Sirje Piiling:

Armasad sõbrad ! Üks hetk nüüd jälle triivib ajalukku. Kuid seda LUGU teeme MEIE ISE ! Head teed !

9. b klassi juhataja õpetaja Kaisa Blum:

Kui kõik on lõppemas, kas siis jääb ainult loota, et algab miski, mida keegi meist ei oota? Jah! ja Ei! Aga iga lõpp on ju uue algus. Sul on ees nii palju uut ja põnevat. Ära unusta ainult oma nooreea tõotust – teha ainult ausat ja head.

Soovin teile õnne!

Algklassijuhataja õpetaja Nele Mariste:

Kui tahad kiiresti kohale jõuda, siis mine sel teekonnal üksi. Kui tahad kaugele jõuda, siis mine kellegagi koos.

9. c klassi juhataja õpetaja Janno Abner:

Minul oli lihtne soov - pingutage. Kokkuvõtvalt:

Andekus X Jõupingutus = Oskus.

Andekus ilma jõupingutuseta on kasutamata potensiaal.

Oskus X Jõupingutus = Saavutus.

Oskusi rakendamata ei saavuta tulemust.

Mõlemas valemis on ühe tegurina JÕUPINGUTUS.

Kui soovite saavutada elus midagi märkimsiväärset või enda jaoks tähtsat, siis selle nimel tuleb ka vaeva näha.

Nagu ütles Ameerika suurtööstur Andrew Carnegie:

"Anything in life worth having, is worth working for." (Tõlg. Kõik see, mida elult tahad, on väärt pingutamist.)

LÕPUKELL

11

Fotod: Kai Koort