Tallinna Keskraamatukogu - Page 81

‹ 81 › Kui aga tulla tagasi Tammsaare ja Sibula sõpruse juurde, siis ennekõike saab seda käsitada vanade koolivendade ja härrasmeeste vahelise sõprusena, mida iseloomustas vastastikune respekt ja ühine huvi kirjanduse, maailma asjade ning poliitika vastu. Kuna tegemist oli kahe oma ala professionaali sõprusega, tuleb märkida vastastikust rikastavat mõju. A. H. Tammsaarele olid vestlused A. Sibulaga vajalikud oma mõtete „setitamiseks” ja tihtilugu ka kirjutama hakkamiseks. Sibula usaldusväärsuses kirjanik ei kahelnud. A. Sibulale tähendasid need vestlused võimalust osa saada tema elufilosoofiast ja kirjanduse tundmisest, ent need ei tähendanud mitte ainult kirjaniku kui raamatute autori ja lugeja, vaid ka kirjaniku kui inimese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tundmaõppimist. Kas soovis A. Sibul tõepoolest jääda impersonaalseks ja varjuda raamatukogu nime taha,18 kui ta 30. jaanuaril 1938. aastal A. H. Tammsaarele 60. sünnipäeva puhul õnnitlustelegrammi saates kirjutas oma nime asemel alla Keskraamatukogu nime, või ühendas ta isiklikud õnnesoovid raamatukogu töötajate omadega – kirjanikku tundsid raamatukogumajas ju kõik? Ent siinkohal ei tohi unustada ka Sibula kui hea psühholoogi olulisemaid iseloomujooni, peenetundelisust ja diplomaatiat: Tammsaaret tundes teadis Sibul hästi tema suhtumist sünnipäevadesse. Raamatukogu õnnitleb kirjanikku – kirjandus ise kõnetab kirjanikku. Jääb üle vaid küsida: kas leidub veel peenetundelisemat õnnesoovi? E. Teder, Mälestusi A. H. Tammsaarest. Tallinn: Eesti Raamat, 1978, lk. 112. A. H. Tammsaare. Kogutud teosed. 18. köide. Kirjad (1896–1940). Tallinn: Eesti Raamat, 1993, lk. 151. Samas, lk. 162. A. Sibula intervjuu L. Laurile. Eesti Raadio saatesari „Kirjutamata memuaare”, 28. VI. 1981. Lindistuse mahakirjutus. Käsikiri. E. Teder, Mälestusi A. H. Tammsaarest, lk. 264. Samas, lk 264. Samas, lk. 273. Samas, lk. 294. Samas, lk. 289. Samas, lk. 280. Samas, lk. 281. Samas, lk. 264. Samas, lk. 265. Samas, lk. 271. Samas, lk. 271. Samas, lk. 279. Samas, lk. 280. E. Treier, Tammsaare elu härra Hansenina. Tallinn: Olion, 2002, lk. 193.