Tallinna Keskraamatukogu - Page 66

‹ 66 › Arhiivkogu asutamine Asutamiskoosolekul osalesid Tallinna Keskraamatukogu, Tallinna Linnaarhiivi, Eestimaa Kirjanduse Ühingu, Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutiste, Tallinna Ajaloo Seltsi, Pedagoogikamuuseumi ja Kaubandus-Tööstuskoja esindajad. Kutsed koosolekust osavõtmiseks olid saadetud ka Riigi ja Kaitsevägede Staabi Raamatukogule. Nende esindajaid aga kohale ei ilmunud. Jõuti üksmeelsele otsusele, et arhiivraamatukogu on Tallinnas hädavajalik ja et soodsaimad eeldused arhiivraamatukogu arendamiseks on Tallinna linnavalitsusel. Seetõttu peeti loomulikuks rajada arhiivraamatukogu Tallinna Keskraamatukogu juurde eriosakonnana.21 Raamatukogu sisustamisel peeti esmatähtsaks kogu iseseisvusaegset eestikeelset kirjandust ja Eestit käsitlevat muukeelset kirjandust. Soovitati asuda ka koondnimestiku koostamisele, kuhu aja jooksul registreeritaks kõik Tallinna raamatukogudes leiduvad tähtsamad trükitooted. Arhiivosakonnale leiti pind vabanevates keldrikorruse ruumides pärast Linna Arhiivi uuema osakonna Rüütli tänavale kolimist. Keldriruumidesse arvati mahtuvat umbes 100 000 köidet. Raskemaks peeti raamatute hankimise küsimust, sest 1920-ndate aastate alguses ilmunud raamatute trükid olid enamuses läbi müüdud, sundeksemplare hakati saama aga alles 1925. aastast alates. Vajaduse korral arvati võimalik olevat eraldada arhiivraamatukogu jaoks üks eksemplar ka kesk- või haruraamatukogudest, tekkivaid lünki aja jooksul tasandades. Hariduskomisjon, haridusnõukogu ja haridusosakond pidasid arhiivraamatukogu soetamist väga vajalikuks. Selle seisukohaga ühines linnavalitsus, tehes volikogule ettepaneku asutada lõppeva(nud) raamatuaasta tähistamiseks Tallinna Keskraamatukogu juurde eriosakonnana arhiivraamatukogu. Volikogu kiitis linnavalitsuse ettepaneku heaks 19. veebruaril 1936. aastal. Avamine toimus 14. veebruaril 1938. Sellest teavitasid linlasi ka ajaleht „Uus Eesti” (5. veebr. 1938) (vt. ülal) ja „Vaba Maa” (15. veebr.1938). Arhiivkogu ruumid paigutati raamatukogu esimesele korrusele.22