Tallinna Keskraamatukogu - Page 64

‹ 64 › Noorteraamatukogu asutamine 12. novembril 1933 avatud Noorteraamatukogu oli esimene omataoline Eestis. Kui Hoolekandeosakond raamatukogust välja viidi, said noored ruumi, kus raamatuid laenutada ja kohapeal lugeda. Raamatukogu fondi loomisel küsiti nõu õpetajatelt ja haridustegelastelt. 21. XI 1933 nõutati ja saadi luba Noorteraamatukogu laenutusr uumi kasutada loengute pidamiseks. 3. XII toimus Wittlichi loeng teemal „Uus teooria Maakerast, Päikesest, kosmosest”.19 Algul olid lugejateks 12–17-aastased, 1. septembrist 1938 muudeti kasutamismäärust. § 1 järgi oli Tallinna Linna Keskraamatukogu Noorteraamatukogu nüüd tasuta kasutada kõigile Tallinnas koolis käivatele õpilastele kuni gümnaasiumi lõpetamiseni ja koolis mittekäivatele noortele kuni 17. eluaastani. Eelkooliealiste laste suhtes võis nende vanemate soovil erandeid teha raamatukoguhoidja.20 1933. aastal nimetas A. Sibul Tallinna Keskraamatukogu Noorteraamatukogu juhatajaks Alma Pulsti. Alma Pulst (16. 09. 1904–5. 12. 1977) oli lõpetanud Tallinna Tütarlaste gümnaasiumi ja õppinud 1923–1924 Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas. 1930–1933 töötas Alma Pulst Tallinna Pedagoogiumis raamatukoguhoidjana ning sai seejärel Noorteraamatukogu juhatajaks. Kui EV Haridusministeerium hakkas 1930-ndatel välja andma raamatukogu kutsetunnistusi, oli esimeste tunnistuste saajate hulgas ka Alma Pulst, saades I järgu kutsetunnistuse. 1946. aastal loodi Eesti NSV Teaduste Akadeemia. 1947–1954 oli Alma Pulst Teaduste Akadeemia raamatukogu eesotsas. Enne pensionile minekut töötas ta Tallinna Keskraamatukogu haruraamatukogudes: alates 1955. aastast Kadriorus Tallinna Mererajooni IV Raamatukogus ja 1955– 1961 Kalamaja raamatukogu juhatajana. Alma Pulst „Vaba Maa”, 27. okt. 1933