Tallinna Keskraamatukogu - Page 61

‹ 61 › 1930-ndad aastad Tallinna Keskraamatukogus „Vaba Maa“, 29. okt. 1932. 1930-ndatel aastatel jätkus raamatukogu ülesehitamine. 27. oktoobril 1932. aastal tähistas raamatukogu oma 25. sünnipäeva. 1932. aastal tegi raamatukogu direktor A. Sibul muudatusi Keskraamatukogu määrustes. Uute määruste järgi võis alates 1. aprillist 1932 raamatuid koju laenutada alates 14. eluaastast (varem oli vanuse alampiir 15. eluaasta). Laenutuse tagatist vähendati peamajas 2 kroonini ühe köite kohta, harukogudes aga kaotati üldse tagatise maksmi 6R