Tallinna Keskraamatukogu - Page 60

‹ 60 › Muusikalise Osakonna loomine 11. XII 1927 kutsus Eesti Koorijuhtide Ühing Keskraamatukokku linna muusikaliste organisatsioonide esindajad, et arutada muusikaraamatukogu loomist. See pidi olema autonoomne üksus Keskraamatukogu juures.14 Viieliikmelise komisjoni väljatöötatud kodukorra kinnitas linnavolikogu 14. XI 1928. Organiseerimistööks saadi Helikunsti Sihtkapitalilt 1000 krooni. Keskraamatukogu eraldas muusikaosakonnale kogu olemasoleva muusikalise kirjanduse ja noodid, millele pidi lisanduma sundeksemplaridena saadav muusikaline kirjandus. Muusikalist kirjandust annetasid või deponeerisid ka mitmed organisatsioonid: Eesti Koorijuhtide Ühing, Akadeemiline Helikunstnikkude Selts, Lauljate Liit, teater „Estonia” jt. Muusikaline Osakond avati 1928. aasta sügisel. Avamispäeval oli kogus 500 teost. Raamatukogu kasutajateks olid konservatooriumi üliõpilased ja teised muusikaõppurid, kes vajasid õpinguteks noote, samuti muusikaõpetajad, heliloojad ja muusikaliste organisatsioonide liikmed. Muusikaraamatukogu noodikogu sisaldas nii klassikaliste ooperite partituure kui ka kuulsate heliloojate helindeid. Muusikaraamatukogu kataloog ilmus ajakirjas „Tallinna Keskraamatukogu Teated”. 1939. aastal koosnes see rohkem kui 2500 teosest.15