Tallinna Keskraamatukogu - Page 53

‹ 53 › Soome-huvil oli Ploompuude perekonnas jätku: Leeni Vesterineni abil ja toel pääses raamatukogunduskursustele Soome ja omandas Soome I järgu kutsetunnistuse raamatukogunduse alal tema Venemaal elanud venna tütar, hilisem Eesti raamatukogunduse väljapaistvamaid tegelasi, kauaaegne Riikliku Avaliku Raamatukogu teadusdirektor ja bibliograafiaosakonna juhataja, ENSV Riikliku Raamatupalati direktori asetäitja teadusalal Linda Marie Ploompuu, keda tundis ja hindas ka A. Sibul. L. Ploompuu ja A. Sibul pidasid ka tööalast kirjavahetust. 16 Soomes omandas raamatukogundusalase hariduse Leeni Ploompuu venna Jakob Ploompuu tütar Mesike Ploompuu-Päärt, kes alates 1930-ndate aastate keskpaigast töötas A. Sibula juhitud Tallinna Keskraamatukogu Kopli haruraamatukogus ja oli 1938. aastast kuni põge- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 nemiseni 1944. aastal Nõmme Raamatukogu juhataja. Kui Nõmme 1940. aastal Tallinnaga liideti, sai sealsest raamatukogust Tallinna Keskraamatukogu eeskujulikumaid harukogusid: Mesike Ploompuu-Päärti juhtimisel kujundati välja Nõmme raamatukogu väärtuslik raamatufond, mis pärast sõda kahjuks laastati. Selle suveräänsetest isikutest koosnenud sõpruskonna, kuhu kuulusid A. H. Tammsaare, L. Ploompuu-Vesterinen, A. Sibul, H. Cannelin, A. Kaasinen, L.-M. Ploompuu, M. Ploompuu-Päärt, omapäraks oli tekitada üha uusi võrseid ning liita omavahel üha uusi raamatuhuvilisi. Osutudes ajas ootamatult vastupidavaks, aitas see sõprus viia edasi kõigi toonaste Eesti-Soome sillaehitajate suuri lootusi ja unistusi. A. Sibula käsikirjalised märkmed. A. Sibula käsikirjalised märkmed. H. Sibul L. Viitolile 30. mail 2007. http://www.kaapeli.fi/~fla/kannila/kirjasto/index.html H. Cannelin A. Sibulale. 16. augustil 1927. KM EKLA, f. 288, m. 1:16, lk. 2–3. H. Cannelin A. Sibulale. 27. aprillil 1936. KM EKLA, f. 288, m. 1:16, lk. 4–5. H. Cannelini kiri A. Sibulale. 27. aprillil 1936. KM EKLA, f. 288, m. 1:16, lk. 6–7. A. Sibul H. Cannelinile. (Daatum puudub.) KM EKLA, f. 288, m. 1:16, lk. 7–8. Samas. H. Sibul L. Viitolile 30. mail 2007. See õpetaja oli Anni Pakarinen. Astraea Sibul, Lehekülgi mäluraamatust. – Videvik, 4. august 2000, nr. 30. H. Sibul L. Viitolile 30. mail 2007. Eerik Teder, Teenekas eesti kirjanduse tutvustaja Aino Kaasinen 75. – Keel ja Kirjandus 1977, nr. 1, lk. 58–59. E. Teder, Mälestusi A. H. Tammsaarest. Tallinn: Eesti Raamat 1978, lk. 168. E. Tarik, Linda Marie Ploompuu. – Majad, raamatud, inimesed. 90 aastat Tartu linnaraamatukogu. Tartu, 2005, lk. 53, 54.