Tallinna Keskraamatukogu - Page 49

‹ 49 › Austatud Härra Raamatukogujuhataja A. Sibul. Tallinn. 6 Tänan sõbraliku lihavõttepühatervituse eest. Kõigepealt soome-ugri kultuurikongressi raamatukogunduse harrastuse sektsioonist. Sain sekretärilt eelnevalt kirja, milles paluti osaleda harrastussektsiooni programmi koostamisest. Vastasin, et kahjuks on meil põhjamaade raamatukogude koosolek osaliselt samal ajal, mistõttu ma ei saa küll lubada, kuid arvatavasti Soome esindaja siiski tuleb. Hiljem tuli Soome toimkonnalt kava, millele lisaks paluti asjast teatada Raamatukogulehele, mida ongi tehtud. Täna helistas pr. Leeni Vesterinen ja oli üsna pahane, et rohkemat ei lubatud ning ütles, et minu vastus on äratanud pahameelt, kuna Põhjamaade ühistegevus oli asetatud soomeugrilise ette. Seetõttu tahaksin selgitada, et siin siiski ei ole mingit tahtlikku eelistust, vaid vastupidi, meil on sügavalt kahju kokkusattumuse üle, sest parema meelega oleksime osalenud Tallinna koosolekul. Tuleb aga arvestada, et Põhjamaade koosolekul oleme võõrustajad ja sellist kohustuslikku eelistamist tuleb raamatukogurahva hulgas ette haruharva, ning see, kui panna Tallinna üldkoosolek, millest raamatukogunduse harrastusring moodustab vaid 1/26 osa, selle [Põhjamaade koosoleku – L. V. ] asemele, nõuab eelnevat tööd, kusjuures kõikidele osalejatele programmi-ajast ikkagi ei jätkuks. Kui Põhjamaade koosolek oleks kusagil mujal ja Tallinnas toimuks raamatukogukoosolek, oleks asjad loomulikult täiesti teisiti. Nüüd ei märgatud, et just meie ettekanne oli tähtis; pidasin kõige tähtsamaks õhutada kõiki, kes saavad, sinna minema. Proua Vesterineni helistamise järel eile hankisin kohe ettekande pidaja, raamatukoguhoidja Helli Hendolin lubas minna ja rääkida maaraam GV