Tallinna Keskraamatukogu - Page 47

‹ 47 › Helle Cannelini (soomendatuna Kannila) (1896–1972), Soome kõigi aegade tunnustatuimat raamatukogundustegelast, peetakse alusepanijaks Soome raamatukogundusseadusele ja raamatukoguhoidjate koolitamisele. 1921. aastal valiti 25-aastane H. Cannelin Soome Raamatukogundusbüroo peasekretäriks, 1931–1949 oli ta Soome Raamatukogundusbüroo juhataja, loobudes seejärel senisest ametist ja alustades 1949. aastal tööd Ühiskondliku Kõrgkooli raamatukogundusõppe lektorina. Ligemale kakskümmend aastat tegutses ta Soome Rahvaharidus- ja Raamatukogulehe peatoimetajana. Helle Cannelin oli ka Soome Raamatukoguseltsi juhatuse ja kesktoimkonna liige. Raamatukogutöö hakkas teda huvitama juba Tampere Tütarlastekoolis õppides. 1912. aastal osales 16-aastane Helle Cannelin Tuusula Rahvaülikooli raamatukoguhoidjate kursusel. Astunud 1914. aastal Helsingi Ülikooli filosoofiateaduskonda, õppis ta soome keelt ja kirjandust, kirjandusajalugu, töötades samal ajal osalise tööajaga õpilase ja väljaandjana üliõpilasraamatukogus. Ta oli tegev ka üliõpilasajalehe toimetuses ning innustus juba noorena naisliikumisest. Ülikooli lõputööna valminud uurimus Minna C