Tallinna Keskraamatukogu - Page 4

‹  › Koostaja ja toimetaja: Livia Viitol Keeletoimetaja: Tiina Hallik Artiklite autorid: Kalju-Olev Veskimägi Ene Riet Anne Valmas Piret Lotman Marje Aasmets Jaanus Kulli Livia Viitol Intervjuud ja vahetekstid: Livia Viitol Tõlked inglise keelde: Ilmar Lehtpere Kujundus: Inga Heamägi Fotograaf: Gennadi Baranov Fotod: Eesti Ajalooarhiiv Eesti Filmiarhiiv Eesti Kultuurilooline Arhiiv Eesti Rahvusraamatukogu Arhiiv Eesti Pedagoogikamuuseum Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum Eesti Tervishoiumuuseum Helsingi Linnaraamatukogu Tallinna Eksliibriseklubi arhiiv Tallinna Keskraamatukogu Tallinna Linnaarhiiv Astraea ja Helle Sibula koduarhiiv Edith Altpere, Helgi Peeba, Heli Susi, Milvi Raamatu ja Lembit Sarapuu erakogud Raamatu väljaandmist toetab: Eesti Kultuurkapital Kultuuriministeerium © Autorid ja Tallinna Keskraamatukogu ISBN 978-9949-15-499-9 Trükk: AS Printon Trükikoda Published and printed in Estonia