Tallinna Keskraamatukogu - Page 35

‹ 35 › 1924. aasta aruandest selgub, et inventeeriti ja katalogiseeriti saksakeelseid teaduslikke raamatuid. Sellega jõudis terve kogu inventeerimine ja tähestikkataloogi kirjutamine lõpule. Rohkesti tööd andis I Linna Tütarlaste Gümnaasiumilt ja E. Meigaselt ostetud (kummaltki 4000 eksemplari)11 raamatute korraldamine. Meigase raamatud jäeti harukogude tarvis, osa neist pandi peakogusse. Tütarlaste gümnaasiumi omad pandi teisikute nimekirja: raamatud olid vanad ja neile ei loodetud lugejaid. Suurim eraisikult saadud kogu oli Mihkel Martna erakogu, mis koosnes 3990-st, põhiliselt saksakeelsest köitest. Nende hulgas olid ka L. Tolstoi ja I. Turgenjevi teoste saksakeelsed tõlked. 12 1928. aastal saadi Carnegie Rahvusvaheliselt Rahuseltsilt 1174-köiteline ingliskeelne raamatukogu, mis koosnes nii ilu- kui ka teaduslikust kirjandusest. Ilukirjanduslikke raamatuid oli kogus 194 köidet, enamasti kõik üksikute autorite koguteosed. Näiteks J. F. Cooperi teoste 33-köiteline kogu, 21 köidet M. Twaini teoseid, E. A. Poe teoste 10-köiteline kogu jne. Oli ka ühiskonna-, õigus- ja majandusteaduse ning ajalooteemalisi raamatuid. 13 „Vaba Maa”, 3. sept. 1927. „Vaba Maa”, 13. apr. 1928. Raamatute annetusi oli edaspidigi. 1937. aastal korraldas Rootsi Rahvaülikoolide Vilistlaskogude Liit raamatukorjanduse Noarootsi Rahvaülikooli heaks. Kuna algatusele reageeriti väga elavalt ja raamatute laekumine oli suur, otsustati osa rootsikeelsest kirjandusest üle anda Tallinna Keskraamatukogule. 1938. aasta septembri lõpul anti Tallinna Keskraamatukogule üle Gustav Adolfi Gümnaasiumi raamatukogu, mis sisaldas 10 000 köidet. 1938. aasta lõpul täienesid raamatukogu prantsuskeelsed raamatuvarud: kohaliku Prantsuse saatkonna vahendusel annetati Tallinna Keskraamatukogule 294 raamatut. Raamatukogu pürgimusi täiendada oma kogusid väärtusliku kirjandusega näitab ka see, et 15. detsembril 1939 pöördus Aleksander Sibul Haridusosakonna kaudu Tallinna linnavalitsuse poole palvega, et seoses Eestimaa Kirjandusliku Ühingu likvideerimisega antaks ühingu raamatukogu üle Tallinna Keskraamatukogule. A. Sibul, J. Rummo, A. Vender, A. Särev Carnegie raamatukogu üleandmisel 1928. aastal.