Tallinna Keskraamatukogu - Page 34

‹ 34 › Raamatute hankimisest Aleksander Sibul meenutab: „Aasta-aastalt tõusis laenutuste arv ja laenutajate arv. Nende rahuldamiseks tuli muretseda kirjandust, kuid kirjandust oli ju võrdlemisi vähe. 1921. aastal tegin ühe ringkäigu, et vaadata, mida raamatukogule täienduseks osta saab. Kõndisin kõik need raamatukauplused, mis Tallinnas töötasid, läbi ja leidsin ainult kaks raamatut, mida võis ja sobis raamatukogule võtta. Muud ei olnud midagi võtta. Neidki ma ei võtnud, sest ma ei hakanud kahe pärast arvet kirjutama. Et raamatukogu fondi täiendada, siis katsusin nende võistlejatega, Tallinnas oli töötamas eraraamatukogusid, neid üles osta. Ostsin Kristiine eraraamatukogu, umbes 3000-köiteline, siis ostsin Mutsu raamatukogust raamatuid, ostsin ka Viira käest. Ja alles 1927. aastal hakkas „Loodus” ka ilukirjandust kirjastama ja „Noor-Eesti”. Oli juba võimalus raamatukogu täiendada.” 9 Raamatuid saadi aga vastavalt „Avalikkude raamatukogude seadusele” ka Riigiraamatukogult, kes andis ära ligi 7000 nimetust. Sealt saadud raamatutest paigutati osa arhiivi ja anti edasi Pedagoogilisele Muuseumile, osa jäi haruraamatukogude täiendamiseks, osa aga pandi laenuja käsiraamatukogusse.10