Tallinna Keskraamatukogu - Page 33

‹ 33 › venekeelset ilukirjandust, populaarteaduslikku ja teaduslikku kirjandust, entsüklopeediaid, sõnastikke, käsiraamatuid ja võõrkeelseid ajakirju. 1922. aastal haridusministeeriumi juurde moodustatud töökomisjon määras aastateks Eesti Vabariigi rahvaraamatukogude sisemise korralduse. Komisjon tegi A. Sibulale ülesandeks kirjutada käsiraamat raamatukoguhoidjatele. A. Sibula „Raamatukoguhoidja käsiraamat” ilmus 1926. aastal. 1920-ndate aastate lõpul hakkas ilmuma ajakiri „Tallinna Keskraamatukogu Teated”. 1929–1940 jõuti välja anda 32 numbrit, kokku 800 lk. Ajakiri ilmus 4–6 korda aastas ja selle veergudel loendati süstemaatiliselt 2–3 viimase kuu jooksul raamatukogusse saabunud kirjandus. Ajakirja tellimishind oli 75 senti aastas, 1932. aasta lõpust alandati hinda 50 sendile. „Tallinna Keskraamatukogu Teated” oli müügil Keskraamatukogus ka üksiknumbritena. Alates 1937. aastast hakkas ajakiri ilmuma 2–4 korda aastas. Avaldati ka teateid raamatukogu tööst ja tutvustati Keskraamatukogu teaduslikku kirjandust. Erineva haridusega lugejatele ilmusid matemaatika, geograafia, bioloogia, psühholoogia jt ainevaldkondi esindava kirjanduse kohta lugemiskavad. Ajakirjas ilmus nii eesti- kui ka võõrkeelset (saksa, inglise, prantsuse) kirjandust tutvustavaid ülevaateid.