Tallinna Keskraamatukogu - Page 30

‹ 30 › oli raamatukogu avatud kaks korda nädalas á kaks tundi. Pikkamööda raamatukogu kasvas ja kasvas ka lugejate arv. 1913. aastal oli juba raamatuid niipalju kogunenud, et nende hoidmiseks tuli soetada teine kapp. Raamatute muretsemiseks korraldas lugemisring vahete-vahel korjandusi, ühtlasi püüdis Viljandi Krediitpanga poolt haridusseltsidele jäetavast toetussummast osa saada, mis nii mõnigi kord ka õnnestus. Kuna raamatute laenutamine nõudis rohkesti aega, siis valiti 1913. aastal mulle abiks August Padjuss. Kui Ed. Schönberg 1915. aastal Helsingisse sõitis, siis valiti mind lugemisringi juhatuse esimeheks, kuna varem olin lugemisringi juhatuse sekretäriks. Osavõtt Viljandis haridusseltside tööst äratas soovi vabaharidustöö teoreetiliste alustega põhjalikumaks tutvumiseks. Saanud 1916. aasta juunis ühekuulise puhkuse, sõitsin ma Moskvasse, et osa võtta Šanjavski ülikooli3 poolt korraldatavatest vabaharidustöö kursustest. Kursuste kavasse kuulusid ka loengud raamatukogunduse tööst. Lektoriks oli Šanjavski ülikooli raamatukogu hoidja Brjuhhanov. Kursustest suure hulga osavõtjate tõttu (üldarv oli 350 inimest), tuli lektoril piirduda ainult loengutega ja j