Tallinna Keskraamatukogu - Page 26

‹ 26 › Linnavalitsuse otsus Tallinnas maksuta avaliku raamatukogu avamise asjus Vaadanud läbi ettevalmistuskomisjoni ettekande Tallinnas maksuta avaliku raamatukogu avamisest, on linnavalitsusel au teha volikogule ettepanek: 1. Asutada Tallinnas tasuta avalik raamatukogu-lugemistuba linna vahendite arvelt. 2. Näha ette selleks järgmise aasta eelarvest 3000 rubla. 3. Kinnitada komisjoni poolt väljatöötatud eeskirjad ja juhendid. 4. Määrata § 1 põhjal neljaliikmeline komisjon ühe linnavalitsuse liikme juhatusel raamatukogu-lugemistoa juhtimiseks. Hoerschelmann Vinogradov Saarmann Umblia Komisjoni juhiks määrata J. Umblia. Volikogu poolt otsus vastu võetud 13. dets. 1906 Dok. 3. TLA. F. 195. Nim. 2, s. 1073, lk. 5.