Tallinna Keskraamatukogu - Page 259

‹ 259 › oluliseks, et inimesed üksteist tunneksid ja omavahel suhtleksid. Ja küsitlused näitavad, et inimesed ise peavad samuti häid suhteid üheks oluliseks motivaatoriks, mis neid selle töö ja asutuse juures hoiavad. Hea meel on ka selle üle, et omainimese tunne võetakse kaasa ka siis, kui väljateenitud vanaduspensionile minnakse. Hea meelega osaletakse meie üritustel ja elatakse raamatukogu tegemistele kaasa. Ajal, mil tööjõupuudus on kõikjal suur ja tuleb leida asendajaid ka lapsehoolduspuhkusel olevatele raamatukoguhoidjatele, tuleb mul vahel ikka keelitada juba pensionieas töötajaid edasi tööle jääma või siis lausa uuesti tööle tulema. Ja väga pikalt õnneks keelitama ei pea, oma raamatukogu on inimestel ikka südamel. Mis on teie plaanid edaspidiseks? Oleme viimasel kümnel aastal pidanud palju tegelema teenindustingimuste parandamisega – ruumide remont, arvutilaenutus –, nüüd peame hakkama rohkem tegelema teeninduskvaliteediga. Oleme võtnud endale eesmärgiks välja töötada raamatukogu teenindusstandard, kuid see tähendab ka teenindusalaseid koolitusi, uuringuid ja meie endi tähelepanu sellele, kuidas me oma igapäevaseid teenindustoiminguid teeme. Selle teemaga haakub ka meie lähiaja vajadus võtta kasutusele iseteenindusauto- maadid, et lugeja saaks ise teha laenutamise ja tagastamise toiminguid, ning mis jätaksid raamatukoguhoidjatele enam aega päringutele vastamiseks, juhendamiseks, konsultatsioonideks, lugejatega raamatutest vestlemiseks. Samuti on raamatukogu sihiks teha meie teenuste kasutamine inimesele võimalikuks lihtsaks, siin on kõige väljapaistvamaks näiteks raamatukogubuss, mis peaks Tallinnas hakkama sõitma järgmisest aastast ja mis toob raamatu lugejale kätte neis piirkondades, kus tal on raamatukokku keeruline minna ehk me viime raamatukogu inimeste kodudele ja tavapärasele liikumisteele veelgi lähemale. Tugevdada tahaksime ka meie raamatukogu kohta teiste kirjandusega tegelevate kultuuriasutuste seas, leides oma kindla niši kirjandusürituste korraldamisel. Ja kõige olulisem plaan on olla endiselt avatud kõigile uutele mõtetele ja ideedele, mis meie töötajatel tekivad, ulatugu need siis käpiknukuteatri loomisest kuni infotehnoloogiaalaste uuendusteni. Paar aastat tagasi sõnastasime oma raamatukogu visioonina ambitsioonika „Oleme parim rahvaraamatukogu Eestis“. Kui lisada raamatukogu saja-aastasele kogemusele ja traditsioonidele innovaatilised ideed ja professionaalsed raamatukoguhoidjad, peaks meie visioon olema täiesti jõukohane.