Tallinna Keskraamatukogu - Page 25

‹ 25 › Linnavalitsuse lõppotsus liikme Umblia ettekande kohta maksuta avaliku raamatukogu-lugemistoa avamisest Tallinnas. Linnavalitsus, vaadanud läbi liikme Umblia ettekande, mille ta tegi Volikogu 7./9. juunil k.a. otsuse põhjal avada Tallinnas tasuta avalik raamatukogu-lugemistuba, pidas soovitavaks selle küsimuse arutamist spetsiaalse komisjoni poolt ja omab au teha Volikogule ettepanek: moodustada ettevalmistuskomisjon linnapea juhtimisel ja anda talle üle igakülgseks arutamiseks liikme Umblia ettekanne, korraldusega teatada Volikogule selle kohta lõppjäreldus eelseisvaks istungiks. Vastu võetud Volikogu istungil 27. sept./2. okt. 1906. Volikogu poolt määratud komisjoni on valitud liikmed Hoerschelmann, Vinogradov, Karlson, Umblia, Sa(a)rmann. Dok. 2. TLA. F. 195. Nim. 2, s. 1073, lk. 4.