Tallinna Keskraamatukogu - Page 24

‹ 24 › Lisa: dokumendid ja nende tõlked Tallinna Linna Volikogule Tallinna Linna Volikogu istungil 7. juunil k.a. tõstatasin küsimuse tasuta avaliku raamatukogu ja lugemistoa avamisest Tallinna linnas, kusjuures Volikogu oli selle avamisega põhimõtteliselt nõus. Samas soovis ta eelnevalt täpset projekti ja eelarvet antud asutuse jaoks. Seoses eelnevaga olen töötanud välja Tallinna linna tasuta avaliku raamatukogu ja lugemistoa reeglite ja eelarve projekti Helsingist ja Riiast saadud andmete alusel, kus mul möödunud suvel oli võimalus tutvuda nimetatud asutuste korralduse, raamatukogu aastase ülalpidamise kuludega, raamatute ja inventari ostmise kuludega. Võttes teadmiseks asjaolu, et meie linna elanikkond koosneb peamiselt kolmest rahvusest: venelastest, eestlastest ja sakslastest, oleks õiglane omada raamatuid kolmes keeles. Kuna eestikeelne elanikkond moodustab elanikest 5/6, siis on vajalik soetada raamatuid proportsionaalselt elanikkonna koosseisuga. Tallinn, 12. sept. J. Umblia (volikogu liige) Dok. 1. TLA. F. 195. Nim. 2, s. 1073, lk. 4.