Tallinna Keskraamatukogu - Page 229

‹ 229 › Aive Alamaa: „Raamatukogu komplekteerijatel on olnud igasuguseid aegu.” Mis on täna teisiti kui Teie Keskraamatukokku tööle tulles? Tulin Tallinna Keskraamatukokku tööle 1983. aastal, kui lõpetasin Tallinna Pedagoogilise Instituudi bibliograafiaosakonna. Praegu on meie raamatukogus komplekteerimis- ja kataloogimisosakond ühendatud töötlusosakonnaks, tol ajal olid nad eraldi. Komplekteerimistöö nõudis lisaks teadmistele ka osavust. Uusi raamatuid toodi kohale pakkidena. Mäletan, kuidas mind kui noort töötajat õpetati, kuidas pakke lahti võtta ja raamatukuhje teha, et raamatuvirnad ümber ei kukuks ja oleks ratsionaalne. Hiljem tuli konteinerisüsteem. See tähendab, et raamatuid toodi terve konteineritäis koos saatedokumentidega. Konteiner tuli kohe avada ja kontrollida, kas raamatute hulk vastab tellimusele. Kui Bibkollektori tegevus lõppes, hakkasid kirjastused ise raamatuid tooma. Praegu saame me eelnevalt uute raamatute näidised. Tol ajal seda polnud. Raamatukogus on tegelikult igasuguseid aegu olnud. Ka sundkomplekteerimise aeg, kui komplekteeriti vastavalt ministeeriumist saadud käskudele. 1980-ndatel pidi töötaja oma töö ka ajaliselt paika panema: tuli fikseerida, kui mitu raamatut ta tunni aja jooksul läbi töötada suudab. Seda nimetati tööaja pildistamiseks. Miks selline nimetus ja mis põhjusel sellist asja nõuti, ei tea ma ausalt öeldes siiani. Kui ma raamatukogus