Tallinna Keskraamatukogu - Page 228

‹ 228 › seoseid ja isiksusi. See kõik oli nii põnev. Välja tuli ka järjepidevus, mis siin valitsenud oli ja millest vene ajal vaikiti. Mu juhendaja prof. M. Aasmets oli igati toetav, raamatukogu poolt viibis kaitsmisel Helgi Peeba. Avastasin Keskraamatukogu enda jaoks uuesti. Üks teie paljudest tööülesannetest on olnud haruraamatukogude töötajatele uute raamatute tutvustamine. Kuidas on lugejatega, kui lihtne on neile raamatuid soovitada? Alates sellest, kui ma raamatukokku tulin, olen ma kogu aeg midagi uut juurde õppinud. Nii on olnud ka tutvustamise ja soovitamisega. Uute raamatutega on nii, et paratamatult ei jõua kõike ise läbi lugeda. Siin tulevad appi ajaleheartiklid ja -retsensioonid. Olen täiendanud end oma töö tõttu ka rahvaülikoolis, kuulates loengusarja „Trendid maailmakirjanduses”. Sellest oli väga palju kasu. Lugejatele soovitades on tähtis see, et oled ise raamatut lugenud. Laenutusosakonnas töötades küsisin ikka neilt, kes ainult ilukirjandusest huvitatud olid, et kas nad seda või teist mälestusteraamatut juhuslikult lugenud pole. Tihti oli vastus niisugune: „Ei ole. Aga rääkige, mis seal on.” Ma siis mõne lausega rääkisin ja soovitasin, et proovigu, järsku meeldib. Paljud tulid tagasi ja ütlesid, et nad ei osanud arvatagi, et see raamat nii huvitav on. Mõni küsis koguni: kas teil veel midagi niisugust on. Info levis ja järsku läks raamat nii popiks kätte, et kõik lugejad tahtsid just seda lugeda. Nii et toetutakse positiivsele kogemusele. Ka lugejatüüpe on väga erinevaid. Kui ma tööle tulin, kui palju raamatuid siis laenati! Algul ei olnud ka piiranguid, et võid võtta vaid nii ja nii palju. Ja kui palju jäeti tagasi toomata... Küll nägime me võlglastega vaeva. Lugemishuvi saab alati alguse koolist. Olen ise põline koplilane. Minu kirjandusõpetaja Kopli keskkoolis soovitas meile kogu aeg lugemist. See innustas. See lõi tunde, et ilma kirjanduseta ei saa. Küllap selle tunde pärast ma raamatukogutööd teengi. Koos „Elutule” ja Raamatuühinguga. Vasakult Anne-Malle Hallik, P.-E. Rummo, Viiu Härm, Ly Ehin tütrega, Juhan Saar, Helgi Õismaa, Milvi Raamat, Evi Piskunova.