Tallinna Keskraamatukogu - Page 227

‹ 227 › marjaks ära. Ajavaim oli selline, et otsiti aktiivselt oma juuri. Õhinaga loeti iga meenutusteraamatut, uuriti Eesti ajalugu ja kultuurilugu. Esile kerkisid uued inimesed, kes tutvustasid ja analüüsisid möödunut, seadsid ja selgitasid tulevikumõtteid. Kutsusin kirjanikke, tõlke, kirjastajaid ja näitlejaid raamatukokku esinema – tundsin neid juba varasemast ajast. Kõik nad tulid hea meelega. Kuulajateks olid meie aktiivsed lugejad, raamatuklubide liikmed, vähem tavalised lugejad. Uus aeg tõi esile uued väärtushinnangud, päevakorrale kerkis eluga toimetulek, eelkõige majandusküsimused. Seda enam hindan ma neid inimesi, kes ei unustanud oma vaimu harimist ja elu päikselisema poole nägemist. kohtumisõhtud kultuuriinimestega, näitused bibliofiilide kogudest – absoluutselt kõigest, mida me tegime, oldi huvitatud. Üritusteks kasutasime ülemise korruse lugemissaali, kus oli väga ilus klaver, mille oli raamatukogule kinkinud Tallinna Kultuurivalitsus. Ka kultuurivalitsuse toonane juhataja oli meie lugeja. Kas olete ka praegu tegev klubides? Juhtisin Salme Kultuurikeskuses Prillitoosiklubi ja Naisklubi. Prillitoosiklubi juhin ma ka praegu edasi, Naisklubiga oli aga nii, et kui tulin raamatukokku tööle, tuli osa liikmeid minuga kaasa. Alati, kui millegagi pihta hakata, peab olema sõpruskond või huviliste ring – teatud tuumik. Raamatukogus alustasin ma klubiga „Elutuli”. Kõigist oma ettevõtmistest teavitasime loomulikult ka avalikkust ja üritustest osa võtma kutsusime kõiki lugejaid. „Elutule” inimesed olid väga suured kirjandushuvilised, praegu käivad nad Pirital koos. Klubindusele mõjub aga alati põlvkondade vahetus. Noori niisama lihtsalt ei lisandu, need, kes omal ajal alustasid, on vanemaks jäänud ja juba pensionieas. Aga nad tulevad alati kohale, kui vähegi saavad. See on tegelikult väga toonust tõstev ettevõtmine, kui tuled kodunt välja kindla sõpruskonna juurde ja sul on mingi põnev raamat arutada. „Elutule” juures olen ma praegu passiivne liige – Pirita on mulle natuke kauge koht. Nad kõik on endiselt mu head sõbrad, aga sealsetel üritustel käia on liiga aeganõudev: tegelen lastelastega ning ka lugemiseks peab aega võtma. Kes vanadest k