Tallinna Keskraamatukogu - Page 217

‹ 217 › veel, kuidas ühe seisva tankikolonni juures püüdis üks vanem naine tankistile rääkida: pojake, mõtle ka, kelle vastu sa lähed, sa lähed rahva vastu – see oli väga südamesseminev moment. Kui hakkasime Tallinna tagasi sõitma, kuulsime, et Narvas olevat eelmise Moskva rongi aknad sisse pekstud. Tapale lähenedes saime teada, et raadioühendust enam polnud – see tekitas tõesti hirmu. Hiljem selgus, et kohalik raadio ei töötanud. Järgmisel päeval läksin linna, mul oli asja telemaja juurde. Pisarad tulid silma, kui nägin telemaja kaitsjaid, kes rahulikult ja enesekindlalt seal toimetasid; linna kaitseks oli kohale toimetatud kruusakoormaga autosid ja kõike muud, mis viitas valmisolekule meid kaitsta. See kõik on unustamatu. Juba koju jõudnud, kuulsime, et Moskvas läks tulistamiseks ja oli ka ohvreid. Tallinnas oli aga saabumispäeva õhtuks, 21. augustiks, otsus „ Eesti riiklikust iseseisvusest” juba välja kuulutatud ja ka Pihkva dessantdiviisi üksused olid taandunud. Veel uue aja algul oli Tallinna Keskraamatukogus niisugune asutus nagu Tööliste Kelder. Nemad kolisid välja 1990-ndate aastate alguses. Majas algas remont. Teisel korrusel oli venekeelse kirjanduse osakond, mis oli puupüsti raamatuid täis. Siis sai vabanenud osa keldrist ära remonditud ja selle osakonna kogu koliti keldrisse, teisele korrusele jäi ainult teenindus, raamatuid toodi lugejatele keldrist. Niisuguseid näitusi tuli teha läbi kogu nõukogude aja. Kui palju on lugejaskond muutunud, võrreldes 1970ndate aastatega? Lugejaskond on endiselt läbilõige Tallinna elanikkonnast. Tänapäeval kõik õpivad. Kõrgkoolide raamatukogud ei suuda alati nõudlust rahuldada, siis tullakse Keskraamatukokku, õppijaid on meil palju. Muus osas on meil rahvaraamatukogule omane lugejaskond – just selline, nagu on läbilõige meie rahvast. Oleme kirjanduse komplekteerimisel ikka arvestanud lugejate soovidega. Lugejal peab olema vabadus valida. Küll võime anda nõu, kui seda meilt oodatakse. Rahvaraamatukogu mõte on selles, et kogu oleks nõutud ja kasutuses. Kas midagi on alles ka 1907. aasta raamatukogu raamatutest? Meil on vanaraamatukogu. Me veel ei laenuta sealt, aga k fG6V