Tallinna Keskraamatukogu - Page 211

‹ 211 › ne. Raamatukogu kollektiivides käis 1970-ndatel vilgas isetegevus: korraldati meeleolukaid, põhjalike eeskavadega peoõhtuid (vt. Arda Mäepere intervjuu), tähtpäevadel esinesid lauluansamblid, korraldati kõikvõimalikke kursusi, kaasa arvatud õmbluskursused. 1970-ndate alguses nähti raamatukogumajas tihti kunstnik Eduard Einmanni (1913–1982), kelle abikaasa töötas Keskraamatukogus. Einmann oli saanud tuntuks hea portretistina ja portreekunst oli tollal väga moes: tuntud ja vähemtuntud kultuuriisikute portreid oli väljas kõigil Eesti kunstnike kevad- ja sügisnäitustel. Ei maksa unustada aga sedagi, et portree oli tollal üks väheseid žanre, kus kunstnikule kõige vähem ettekirjutusi tehti. Sobivate modellide leidmine raamatukogust õigustas end: nii valmis umbes pool tosinat raamatukogundusele pühendunud eesti naise õlimaalportreed. Einmannil oli edu: köitja Erika portree saadeti Moskvas toimunud üleliidulisele näitusele. „Õhtuleht”, 17. september, 1972. „Õhtuleht”, 9. juuli, 1972. Seoses NSV Liidu 50. aastapäevaga asuti 1970-ndate algul aktiivselt populariseerima vennasvabariikide elu-olu, kirjandust ja kunsti. 1972. aasta kevadel korraldati Tallinna Keskraamatukogus nii Lätit ja Leedut kui ka Taga-Kaukaasia liiduvabariike, Ukrainat ning Valgevenet tutvustavaid raamatunäitusi. „Sirp ja Vasar”, 27. oktoober, 1972.