Tallinna Keskraamatukogu - Page 210

‹ 210 › 1970-ndad aastad Pärast 1968. aasta Tšehhi sündmusi hakkas ideoloogiline surve tugevnema. Ajakirjanduses võeti teravalt sõna propaganda ja agitatsiooni olukorrast kultuuriasutustes: parteiline sõna pidi jõudma iga lugejani. Seoses NLKP XXIV kongressiga nõuti kongressi materjalide aktiivset propageerimist. Aktiivselt tuli tähistada ka Üleliidulise Pioneeriorganisatsiooni 50. sünnipäeva jt. toonaseid tähtpäevi. Üritused kandsid kõlavaid ja loosunglikke pealkirju (kirjandusõhtu „Sõprus seob ühte me peod”, lastehommik „Alati valmis!”). Jätkus ürituste korraldamine tööstusettevõtetes (kuulsust kogusid näiteks Lenini päevad „Leiburis”). 1970-ndatel hakati Keskraamatukogus koostama ja trükis avaldama kirjanduse temaatilisi soovitusnimestikke. Ilmusid näiteks „Inimene ja kosmos” ja „Tööstusökonoomika” (V. Lauba), „Kaks maailmasüsteemi” (K. Tanksimäe), venekeelne „Tallinn ilukirjanduses” (L. Tamm) jt. Linnaraamatukogude grupis tunnistati M. Gorki nim. Tallinna Keskraamatukogu 1970. aastal toimunud ülevabariigilise raamatukogude töö ülevaatusel võitjaks. Tublimatele haruraamatukogudele anti „Eesrindliku raamatukogu” nimetus. Selle pälvisid Keskrajooni I (Tondi raamatukogu), Nõmme I (Nõmme raamatukogu) ja Mererajooni IV (Kadrioru) raamatukogu. 1971. aastal ulatus Tallinna Keskraamatukogu raamatute koguarv 425 245 eksemplarini. Raamatukogus oli 56 töötajat. Kõrgharidus oli neist 60%-l, raamatukogundusalane haridus aga ainult 7%-l. Keskharidusega töötajatest oli raamatukogundusalane keskeriharidus 24%-l. 1970-ndatele sai iseloomulikuks tööjõu kiire voolavus. 1977. aastal lahkus raamatukogust 59 töötajat. Lahkumise üheks põhjuseks oli väike palk, kuid arvatavasti oli ka teisi põhjusi: pikad tööpäevad (lugemissaal oli avatud kella 22-ni), töö puhkepäevadel jne. Palju muret oli ka ruumide remondiga. Peamaja bibliograafiaosakonna varisenud lae paranda ֗6V