Tallinna Keskraamatukogu - Page 195

‹ 195 › kerkima hoopis Raudtee tänava kooli külge. Praegu on Keskraamatukogu saanud juurde palju ilusaid uusi haruraamatukogusid. Veel sai loodud selline ühendus nagu „Nõmme abiline”. Meid on kokku kolm naisterahvast, kes ilma rahata nii öelda üldsuse hüvanguks tööd teevad: otsime abistajaid abivajajatele. Esialgu mõtlesime tegutseda sotsosakonna juures. Seal nagu ei saadud meie motiividest päris hästi aru. Niisugused ühendused on mujal maailmas väga levinud, meil mitte. Lõpuks katsusin asja selgitada Keskraamatukogus. Küsisin, et kui nüüd tehakse uus raamatukogu, kas me ei võiks lugejaid abistada. Näiteks neile inimestele, kes ise nii kergesti liikuma ei pääse, raamatuid koju viia ja siis tagasi tuua. Sellega oldi nõus, ainus tingimus oli, et taastaksin „Elutule” klubi. Hakkasingi seda koos endiste liikmetega siis uuesti tegema. Nüüd on kaks raamatuklubi: üks on Pirital ja teine Nõmmel. Inimesed tahavad klubis käia isegi suvel, huvi koos käia on tõeliselt suur. Saab teha väljasõite ja kõnelda kirjandusest ning inimesed ei tunne end nii üksi. Tegelikult on mul veel mõned ühendused, mille loomise juures olen olnud: seeniorite ja terviseklubi, endiste raamatukogutöötajate „Eksklubi”, vanurite Eneseabi ja Nõustamise Ühing Poska tänaval – võtan seal osa ka tugiisikute rühmast ja kirjandusringist, MTÜ „Puruvanakesed”, mille juures alustas edukalt tööd „Terviseklubi”. Kui me midagi teeme, oleme alati ka raamatuklubi inimesi kaasa kutsunud. Olen seda usku, et koos tegutsemine hoiab vaimu virge. Kunstnik Paul Luhtein „Tarapita” külalisena 1982. „Tarapita” 1980-ndatel. Istuvad: Viive Vist, Albiina Liivamägi, Heino Kerde, Linda Kangur, hr. Langovitš. Seisavad: Aimi Bender abikaasaga, Hillar Aun, Esperinda Meikar, Kaie Unt, Helgi Post, Kiira Kübarsepp, Milvi Raamat, Ülo ja Helgi Õismaa. „Tarapita” klubi külalisi, Teise maailmasõja ajal ENSV Riiklikesse Kunstiansamblitesse kuulunud „Estonia” ooperisolist Olga Lund 1985. „Tarapita” sõidab Saaremaale.