Tallinna Keskraamatukogu - Page 188

‹ 188 › Tallinna eksliibriseklubi 1980-ndate aastate algul. Läbikriipsutatud nimed tähistavad elavate hulgast lahkunuid.