Tallinna Keskraamatukogu - Page 185

‹ 185 › Ekslibrisistide ring Juhan Naha 1928 Esimene eksliibrise näitus Tallinna Keskraamatukogus toimus 1935. aastal seoses Eesti Raamatu Aastaga. Tallinna ekslibrisistide ring hakkas Keskraamatukogus koos käima 1960-ndate aastate alguses. Ring ühendas eksliibrisekogujaid, kelle hulgas oli nii eksliibrisekunsti harrastajaid kui ka üksikuid professionaalseid kunstnikke. Aktiivseid liikmeid oli tollal umbes 30 ja kokku saadi kaks korda kuus. Ringi juhataja oli Olav Vihuri, kirjandusteadlane Paul Ambur oli tegelnud eksliibriste kogumise ja uurimisega alates 1940-ndatest aastatest, jätkates seda tegevust ka pärast asumiselt naasmist. Paul Ambur (1904–1974) õppis 1924–29 Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas, saades magistrikraadi rahvaluule alal. 1929–34 ja 1939–40 õppis ta Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. 1931–40 töötas ta kirjastuses „Loodus”. 1949–54 oli P. Ambur väljasaadetuna Siberis ja Kasahstanis. Johannes Johansoo 1963 Kirjandusarvustusi hakkas ta avaldama juba 1925. aastal. Ta uuris E. Särgava ja K. E. Söödi loomingut ning „Noor-Eesti” tegevust. Eksliibriste koguja ja uurija sai P. Amburist 1940. aastal. Tema eksliibriste kollektsioon oli Eesti suurim, ulatudes 40 000 eksliibriseni. Paul Amburi sulest on ilmunud mitu uurimusliku sisuga raamatut eesti eksliibristest. (EKBL) Ekslibrisistide ringi liikmeteks olid põhiliselt kollektsionäärid, kelle hulgas oli küll isetegevuslikke kunstnikke, kuid väga vähe professionaale. Üks pühendunumaid eksliibrisekunstnikke, kes ringi töös osales, on 1933. aastal Riigi Kunsttööstuskooli tekstiilieriala lõpetanud Leida Soom (1912). Tema enda 1990-ndatel aastatel 40 000 eksliibriseni ulatuv kollektsioon pani aluse praegu eramuuseumina tegutsevale eksliibriste muuseumile. Leida Soomi sõnul oli Tallinna ekslibrisistidel 1960.–70-ndatel aastatel kõige tihedamad sidemed Leningradi ja Moskva eksliibrisekogujate ja -kunstnikega. Pikaajalised sidemed olid ka Läti ja Leeduga, mis tihenesid 1970.–80-ndatel aastatel. 1961. aastal said alguse sidemed Soome ekslibrisistidega. Tänu