Tallinna Keskraamatukogu - Page 184

‹ 184 › Keskraamatukogus. Arutledes ringi tööks vajalike sektsioonide loomise üle, tõdetakse tunnustavalt: „Vajalikud aktivistid looduse, ajaloo ja kirjandus-kultuuriloo sektsiooni jaoks on juba olemas. Viimane juba tegelikult töötab M. Gorki nim.Tallinna Linnaraamatukogu juures ja on asunud välja selgitama Tallinna kirjandus- ja kultuuriloolisi mälestuspaiku ning uurima Tallinna kajastusi kirjandusteostes.” Oskar Kuningas Kirjandusloolane, tõlkija ja ajakirjanik Oskar Kuningas oli sündinud 15. juulil 1911. aastal Pärnumaal kooliõpetaja perekonnas. Aastail 1940–1941 oli O. Kuningas „Endla” teatri dramaturg, pärast sõda töötas ta ajalehtede „Järvalane”, „Talurahvaleht” ja „Sirp ja Vasar” juures. Areteerituna poliitiliste süüdistuste tõttu viibis ta 1950. aastast kuni 1955. aasta sügiseni Valga, Narva ja Vasalemma vangilaagrites. Alates 1955. 7F7B