Tallinna Keskraamatukogu - Page 183

‹ 183 › Kodu-uurijate ring alustas Tallinna Keskraamatukogus 1960-ndate aastate algul Tallinna Keskraamatukogu juures koos käinud kodu-uurijate ring ühendas kultuuri- ja kirjandushuvilisi inimesi, kelle tegevus oli suunatud kultuuriloo uurimisele ja kultuuripärandi säilitamisele. Uuriti eesti kirjanikega seotud paiku nii Tallinnas kui ka terves Eestis, korraldati koos kirjandusõhtuid ja peeti ettekandeid. Tihe side oli ka kirjandusringiga. Toonasele ajale tagasi vaadates võiks öelda, et kirjandusteadlase ja literaadi Oskar Kuninga juhatusel koos käinud kultuuri- Kodu-uurijad koos O. Kuningaga Juurus Mahtra sõja mälestussamba juures. K.A. Hermanni mälestussamba juures, O. Kuningas paremal keskel, samba jalamil (vasakul) Karl Laane. huviliste olulisemaks uurimisobjektiks kujunes “kultuurilugu kirjanduses”. Kui 1959. aastal hakati Keskraamatukogu bibliograafiaosakonnas koostama kodulookartoteeki „Tallinn”, oli selle tegemisel nõuandjaks ka Oskar Kuningas. Kuninga juhendamisel tegutsema hakanud kodu-uurijate ring alustas 1960-ndate aastate algul Tallinnas elanud eesti kirjanike kohta kartoteegi koostamist, jõudes sellega 20. sajandi II pooleni. Kuninga juhtimisel käidi ekskursioonidel Rahumäe kalmistul ning külastati eesti kirjanike ja kunstnike haudu. Ekskursioonidel käidi mujalgi. 1965. aastal, kui Keskraamatukogus tähistati kahel päeval E. Vilde 100. sünniaastapäeva, esinesid teisel päeval oma uurimustega ka kodu-uurijad koos kirjandusteadlastega. Ettekannete rohkuse ja põhjalikkuse poolest oli üritus pigem kirjanduskonverents: kirjandusteadlaste Abel Nagelmaa ja Oskar Kuninga kõrval pidasid ettekandeid toonase kodu-uurimisringi aktiivsed liikmed, kultuuri- ja raamatukogutöötajad Helmut Joonuks, Aino Altmäe ja Hille Tamme. Seoses Tallinna Linnamuuseumi juurde asutatud Koduuurijate ringi loomisega 1963. aasta aprillis, märgib ajaleht „Sirp ja Vasar” ära ka O. Kuninga tegevuse Tallinna Bussiõnnetus.