Tallinna Keskraamatukogu - Page 178

‹ 178 › Tallinna Keskraamatukogu kirjandusring Esimene Tallinna Keskraamatukogu kirjandusring rajati juba 1947. aastal Nõmme raamatukogu juurde. 10. oktoobril 1947 „Noorte Hääles” ilmunud artiklis „Kirjanduslikke üritusi Tallinna Keskraamatukogus ja harukogudes” tutvustati kirjandusringi ülesandeid: plaanis oli arutada värskelt ilmunud kirjandust, tutvuda kirjandusteoreetiliste ja raamatukujunduslike küsimustega, jälgida kirjanduse ümberhindamist ja abistada raamatukogu kirjanduselu aktiviseerimises. 1940-ndate aastate lõpul hakati ajakirjandusveergudel kõnelema kirjandusringi loomise vajadusest Keskraamatukogu juurde. Selle asutamine oli seotud Kirjandus- ja Kunstilektooriumi tekkimisega. Loodav kirjandusring pidi hõlmama nii neid, kes puutusid kokku kirjandusküsimustega kutselisel alal (haridusala töötajad, ajakirjanikud, kirjastustegelased jt.) kui ka innustunud raamatusõpru ja kirjandushuvilisi. Uue ringi ellukutsumine ja 1940-ndate lõpu ühiskondlik kontekst tekitab paratamatult seoseid aja nõudega suunata lugejaid „õigetele” radadele. 1948. aastal keskkogu juurde loodud kirjandusringi esimeseks hooajaks plaaniti paar-kolm töökoosolekut ja ringi liikmete lähem tundmaõppimine eesmärgiga „fikseerida läbitöötatavad küsimused suveks”. Referaadiga „Raamatu tekkimisest ja arenemisest” esines esimesel koosolekul Feliks Kauba. Sügisel olukord muutus. Ajalehtedes ilmusid ülekutsed, milles – nüüd juba kolmandat korda – kõneldi kirjandusringi avamisest Tallinna Keskraamatukogu juurde. Lähemal lugemisel selgub, et seekord plaaniti avada korraga tervelt kolm kirjandusringi: üks vene klassikalise kirjanduse, teine nõukogude kirjanduse tundmaõppimiseks, kolmas kirjandusring oli mõeldud jooksva kirjanduse arutamiseks ning kirjanduskriitika ja -teooria tundmaõppimiseks. „Õhtuleht” teatab: „Ühtlasi peetakse silmas minevikukirjanduse ümberhindamist. See ring eeldab osavõtjatena juba teadlikke lugejaid, kuid meelsasti võetakse ringi liikmete ridadesse ka neid, kes tahavad ühises töös teistega selle teadlikkuse alles omandada.”(Vt. „Õhtuleht”. – 28. september 1948.) Ehkki „Rahva Hääles” 1948. aasta 19. oktoobril ilmunud artiklis „Lugejate kirjandusringid” öeldakse, et eelmise aasta eeskujul alustas raamatukogu juures tööd ring, mille liikmed arutavad kirjanduslikke uudisteoseid, polnud uus &