Tallinna Keskraamatukogu - Page 171

‹ 171 › Kirjandusõhtu „Koduküla, kodumaa” oli samuti pühendatud Eesti NSV 45. aastapäevale. Esinesid 44. ja 49. keskkooli vanemad õpilased. Õhtu ettevalmistamiseks kasutasime Põlva rajooni Peri raamatukogu poolt koostatud luulekava. (Rmt.: Eesti NSV 45. Metoodiline kiri ja kirjandusnimestik. – Tln.: 1985). Toimus 49. kk. aulas. Ühest toredast üritusest veel. Suure Võidu 40. aastapäevale pühendatud teemaõhtu „Venok Slavõ” toimus majavalitsuse (meie kutsume teda nii, tegelikult on ta Elamu Ekspluatatsioonivalitsuse 2. jaoskond) saalis. Kohal olid piirkonna sõjaveteranid. Meie lugejaid oli ka 6. Veteranid heietasid oma sõjamälestusi. Ilusa muusikalise luulekava V. Ridalast (100. ap.) koostasid koduse ülesandena meie jaoks vabariiklikest raamatukogutöötajate kursustest osavõtjad. Nad tegid oma tööd väga hästi ära, kahju ainult, et nad V. Ridala väikese luuleraamatu kaasa viisid. Loodame selle siiski veel kätte saada. Meie tubli Raja, kes ka raamatukogukuu mälumängul II koha saavutanud võistkonnas oli, tegi koostööd ajalehega „Säde” – ilmus terve rida kirjandusteemalisi tema koostatud ristsõnamõistatusi. /.../ Raja Valmsen koostas ka soovitusnimestikud vene koolidele eesti kirjanike teostest (vastavalt 1.–3., 4.–6., 7.–8. kl.). Haridusministeeriumis jäädi rahule. Süvenesid sidemed EEV-ga (majavalitsus). Kahju, et järgmise aasta juunis nende saal remonti läheb ja üritustega sinna minna ei saa. Oma majas on aga häbematult vähe ruumi. 105. lastepäevakodu kutsus tihti Rajat esinema. Kõige rõõmustavam oli aga väga tihe koostöö 49. Keskkooliga, kus sai tõesti palju esinetud ja tänu sellele lugejaid tuli ka, nii suuri kui väikesi. /.../ Kogu sellele jutule lisaks tahaks väga suure aitäh meie aktivist Valdur Alarile öelda, sest ta köitis meil nii palju lagund raamatuid, mis nüüd jälle tükk aega lugejate käsutuses saavad olla. Töötame vanas koosseisus: Unga, Marje, Valmsen, Raja, Sootla, Ellen, Tolkatšova, Marina, kellel sel aastal 5 aastat töötatud, töö igati selge, selge peaks olema ka see, mida talt oodatakse, aga ... Sügisel külastasid meie raamatukogu seltsimehed Tingre, Peeba ja kõrge külaline Moskvast. Üldjoontes jäädi rahule. Fondi seis 1. jaanuariks 55 403, lugejaid 3107, laenutusi 92 809. Eestik. 27 606, venek. 26 563, muuk. 1174. Üritusi 201 (lastele 49). Lõpetuseks: Raja Valmsen ja Marje Unga said tööveterani medalid. Oli hea meel, aga natuke kurb ka, sest aastad lähevad... 1986 Tähtsündmuseks – NLKP 27. kongress. F. Tuglas – 100. Ettevalmistused O. Lutsu 100. sünniaastapäeva tähistamiseks. Midagi erilist teha ei õnnestunud, sest üle mitme aja oli see jälle üks suur haiguste-aasta: Raja 3 kuud, Ellen 1,5 kuud, Marina 4 korda aasta jooksul haiguslehel. Kui aga kõik väljas olid, käis töö nagu laevaköögis (jutt on muidugi kolmest „vanast kalast”). Mais sai nädalaga ära tehtud 2.–3. kl. teema- ja pealkirjade kataloog (kartoteek). Lõpuks ometi! Põhimõtteliselt midagi tegemata ei jäänud, kuigi põhinäitajatest jäi küll veidi puudu, aga peab arvestama, et seoses 2 uputuse ja „suurte põdemistega” oli raamatukogu 10 päeva suletud. Ilusamaid üritusi: kirjandusõhtu „185 aastat K. J. Petersoni sünnist”. Osavõtjaid oli 19, aga ikkagi tore oli. Vestlus-bibl. ülevaade „Aga ükskord algab aega...” (125 a. „Kalevipoja” ilmumisest). Meie tubli aktivist sanitaarharidusmajast Astrid Aava vestles meie lugejatega kahel korral: „Linnaõhk ja tervis”, „Terve perekonna nimel”. Fond 56 950, lugejaid 3082 (plaan – 3120), külastusi 24 198, laenutusi 91 323 (plaan 92 855), eestikeelseid 43 001, venekeelseid 48 050, muukeelseid 272. Klementi remondimees pidi meid tulema „üle vaatama”. Ei tulnud. Järgmisest aastast on loota paberite vähenemist (tööplaanid, aruanded). Tore! Ajalehelõigend „Noorte Hääl”, 1985, 24. 07. (tõlge „Za Rubežom”): „USA-s Missouri osariigis on raamatutagastamise tähtaegade eirajatel karmi karistust oodata. Osariigis koostati seaduseelnõu, mis näeb süüdlastele ette vabadusekaotuse. Isikuid, kes on laenutanud raamatuid, maakaarte, magnetofonilinte kogu väärtusega kuni 150 dollarit ning hoiavad neid kaks kuud üle lubatud tähtaja enda käes, riskivad