Tallinna Keskraamatukogu - Page 166

‹ 166 › Nõmme III Raamatukogu (Männi raamatukogu) Raamatukogu avati lugejatele 26. mail 1957. aastal Pärnu mnt. 247 I korrusel. Avamise päevaks oli raamatuid 4837 eksemplari. Töötajaid oli 3. Aasta lõpus ulatus lugejate arv 839-ni. Nagu kõneleb raamatukogu kroonika, pakkusid uuele raamatukogule raamatuid kõik linnaraamatukogud, kuid esmajoones tuli vastu võtta kaks likvideeritud raamatukogu: NLKP Nõmme Rajoonikomitee ja Loengute Keskbüroo raamatukogu. Seoses 1960. aastal väljastatud rahvakohtu otsusega tagastati raamatukogule antud pind endisele omanikule ja raamatukogu tõsteti senistest ruumidest välja. 1961. aas- tal koliti Pärnu mnt. 303, kus 1/3 fondist tuli ruumipuudusel kohe paigutada keldrisse.Raamatukogu koosseisus oli 3 töötajat: Asta Ajur, Hilda Lõvi ja koristaja Helmi Elmre. 1962. aastal tuli raamatukokku tööle Marje Unga, kes töötas juhatajana kolmkümmend aastat. Temalt säilinud vabas vormis märkmed on kirja pandud aastaaruande koostamiseks. Vormistatud kroonikana, võib neid vaadelda ka aastate lõikes peetud tööpäevikuna. Kirjapandus on palju vihjelist, vihjetest aimub aga nii mõndagi ajastust, milles elati. Ühe raamatukoguhoidja tööpäevik 1962–2003 Marje Unga 1963 Jaanuarikuust koondati üks raamatukoguhoidja töökoht. Ruume ei laiendatud. Raamatud hallitavad ja riknevad (keldris), kuigi on olemas Tallinna Linna TSN TK otsus nr. 303 (30. sept. 1960) raamatukogu ruumide laiendamise kohta kõrvaloleva elamispinna arvel. Aasta lõpuks raamatufond Marje Unga 20 912, lugejaid 2924, laenutusi 69 604. Iseloomulikke teemasid ja pealkirju raamatuüritustel: „Sotsialismilt kommunismile”, „Elamuehitus NSV Liidus”, „Igapäevase elu kangelasi”, „75 a. V. Kingissepa sünnist”, „NLKP – 60” jne. Oli aga muud ka: „160 a. Kreutzwaldi ja 120 a. L. Koidula sünnist”, „Valmistume suureks peoks”. 1964 Kuna Pärnu mnt. 303 asuva raamatukogu ruumide küsimust linn ei suvatsenudki lahendada ja Mustamäe elamurajooni ehitus käis täie auruga, otsustati Nõmme III Raamatukogu täies koosseisus Mustamäele kolida. 36 m2-lt 49 m2-le!? See oli justkui „väike nali” ja võitlus ruumide üle jätkus. 15. aprillist sept. lõpuni toimus Nõmmelt Mustamäele kolimine ja inventuur, mis oli küll avamise ajaks, 1. oktoober 1964, veel lõpetamata. Samast kuupäevast saadi ka üks koosseis juurde (abonementosakonna juhataja). 16. oktoobrist 1964 asus sellele kohale tööle M.U. Tegelikult algab 1. oktoobrist 1964 Mustamäe I (end. Nõmme 3., siis lihtsalt Mustamäe) Raamatukogulugu, sest asume nüüd Vilde tee 143, krt. 1. Telefoni veel pole. Aasta lõpuks oli fond 20 315, lugejaid 2233, laenutusi 32 519. Meil on olemas isegi köök ja vannituba. Kööki sai sätitud juhataja kabinet. Vannituba on veel vannituba (ah-ah-aa!).