Tallinna Keskraamatukogu - Page 165

‹ 165 › Mererajooni V raamatukogu (Torupilli raamatukogu) 1950-ndate aastate lõpul hakati ette valmistama Lomonossovi t 36 (praegu Torupilli) Mererajooni V raamatukogu avamist. Uue raamatukogu fond komplekteeriti ostudena Tallinna Bibkollektori, raamatukaupluste, antikvariaatide ja teistelt raamatukogudelt tasuta üleandmiste kaudu. Raamatukogud, kust raamatuid saadi, olid: Fr. R. Kreutzwaldi nimeline Riiklik Avalik Raamatukogu, Tartu Gogoli-nimeline Keskraamatukogu, Tartu L. Koidula nimeline raamatukogu, Rahvaloomingu Keskmaja, Jalatsikombinaadi „Välk” jt asutuste raamatukogud. Raamatukogu sisustuse autor oli Eesti Riikliku Kunstiinstituudi õppejõud, sisearhitekt Väino Tamm. Ühiskondliku töö korras kavandatud ja tööstuskombinaadi „Puittooted” tislerite kätetööna valminud mööbel oli oma aja moodsamaid ja spetsiaalselt selle raamatukogu tarvis kavandatud. Hiljem oli töötajaid kolm: lisaks juhatajale raamatukoguhoidja Julijana Saija ja lugemistoa juhataja, N. Krupskaja nimelise Raamatukogunduse Instituudi kaugõppeüliõpilane Ljudmila Korotkova. Raamatukogu avati 19. septembril 1960. Esimene juhataja oli Signe Kikas (Mühlberg). (Fotol ülal) Raamatukogu käis abistamas pensionäridest koosnenud aktiiv: Marie Eichmann, Hilda Kutser jt. Mitmesuguseid abitöid aitasid teha ka kooliõpilased. Korraldati kaasaegse kirjanduse arutelusid, koos teiste Mererajooni raamatukogudega organiseeriti kirjanduslikke kohtuid, meenutati kirjandusklassikuid (A. H. Tammsaaret) ning tutvustati kaasaegseid nõukogude proosakirjanikke. Raamatukogu kroonikat lugedes selgub, et 1970-ndatel korraldatud kirjandusaruteludel oli selles raamatukogus kesksel kohal naisteema – oli ju 1975. aasta kuulutatud rahvusvaheliseks naisteaastaks. 1977. aastal avati Lomonossovi tänava raamatukogu juurde väike muusikaosakond. Kõik