Tallinna Keskraamatukogu - Page 164

‹ 164 › kirjandusõhtu „Maailma progressiivseid naiskirjanikke”. Tutvustati Veera Ketlinskajat, Antonina Koptjajevat, Galina Nikolajevat, Veera Panovat, Anna Seghersit, Renate Viganot, Elsa Triolet’d, Minna Canthi, Elvi Sinervot, Maria Pujmanovat ja Maria Majerovat. Vabaõhuüritusena toimus ka kirjandusõhtu „Huumor ja satiir E. Vilde loomingus”, millest võttis osa 190 inimest. 1960-ndate aastate keskel Kadrioru kontsertväljakul korraldatud suurürituste hulka kuulub ka kirjandusõhtu „25 aastat eesti nõukogude kirjandust”, millel osales üle 170 inimese. Esitati näiteid nõukogude eesti kirjanike uusimast loomingust, laulis Tallinna TSN Täitevkomitee segakoor ja tantsis klubi „Tselluloos” rahvatantsurühm – nagu toona kombeks oli. 1963. aastal katsetas Kadrioru raamatukogu rändraamatukogude loomist. Esimene rändraamatukogu loodi majavalitsuse nr. 30 juures, teine Vabariikliku Filmilaenutuse kontorisse. Et luua lasteosakond, eraldati raamatukogule 10 m2 suurune tuba, 1964. aastal võeti osakonna juhatajaks tööle Helle Ilves. Aasta lõpuks oli raamatukogu lugejaks registreeritud üle poole tuhande lapse. 1960-ndate aastate keskel käis lasteosakonnas kord kuus koos raamatusõprade ring, mille töös osales 23 õpilast. Et raamatukogul puudusid ürituste läbiviimiseks ruumid, kasutati selleks majavalitsuse nr. 27, Klementi õmblusvabriku eksperimentaaltsehhi, ETKVL Kooperatiivkooli ühiselamut, Dvigateli ühiselamut ja lähiümbruse koole. 1974. aastal toimunud tsentraliseerimise tulemusena sai raamatukogu uue nime: M. Gorki nim Tallinna Keskraamatukogu Kadrioru raamatukogu. 1976. aastal nähti ränka vaeva remonttöödega. Vahetult enne remondis olnud raamatukogu avamist toimus keskkütteavarii. Selle likvideerimiseks võeti üles osa raamatukogu parkettpõrandatest, lõhuti seina jne. Toimus uus remont, avamine venis veel kaks kuud. 31. mail raamatukogu siiski avati, kuid detsembris toimus järjekordne keskkütteavarii: taas tuli üles võtta põrand. Uute ruumide küsimus jäi päevakorda 25 aastatks. 2000. aasta suvel eraldati Kadrioru raamatukogule kaks tiiba Koidula 12a asuva A. H. Tammsaare muuseumi alumisest korrusest. Raamatukogu avati 2001. aasta novembris.