Tallinna Keskraamatukogu - Page 157

‹ 157 › teks spetsialistideks, kes ei tunne oma tööd jne. Mul tuli kirjutada seletus. Seejärel tegin ma aga ametiühingule avalduse tema vallandamiseks – vallandamisi pidi tol ajal kooskõlastama ametiühinguga. Ametiühing korraldas hindevaide komisjoni koosoleku, kuhu olime mõlemad Suvorovaga kutsutud. Nii lõppes see lugu. Tegelikult olid vallandamised raamatukogus väga harv nähtus. Meil oli väga püsiv kaader, lahkuti siis, kui mindi pensionile. Paljud otsustasid ka pensionieas edasi töötada: Veera Linnamägi, Hildegard Segerkranz, Linda Akberg, Helmi Tõnts jt. Neist kaks esimest olid omandanud töö kõrvalt kõrghariduse ja neile meeldis nende töö. Seda, et minu ajal oleks kedagi sunnitud edasi õppima minema, ma ei mäleta. Palgatariifid olenesid haridusest. H. P.: Ei sunnitud, tehti ettepanek. 1955. aastal tehti viiele Keskraamatukogu „kõige rumalamale” inimesele ettepanek minna õppima N. K. Krupskaja nimelisse Raamatukogunduse Instituuti Leningradi. Need viis olid Olga Nuut, Hildegard Segerkranz, Viive Lauba, Veera Linnamägi ja mina. Kõik ütlesid: keelt ei oska, aga lähed Leningradi. Sisseastumiseksamid, mis me Tallinna Pedagoogilise Instituudi juures tegime, olid eesti keeles, üksnes etteütlus oli vene keeles. Käisime seda tegemas õppejõu juures kodus. Saime kõik sisse. Oleksime pidanud kõik koos ka lõpetama, aga mina jäin tuberkuloosi ja lõpetamine lükkus aasta võrra edasi. Leningradis tuli olla kaks nädalat järjest, meie aga olime väga vaesed. Võtsin kaasa 25 rubla ja sellega lihtsalt pidi läbi tulema. Veera oli abielus, tema helistas siis teinekord oma mehele, et too saadaks raha juurde. Kui raha saime, läksime Nevski peale sööma. Aga õppisime enamasti parkides, suveperioodil Suveaias. Õppejõud suhtusid eestlastesse, lätlastesse ja leedulastesse hästi. Lõpetasin aasta hiljem koos Tatjana Lukaštšukiga. Küll oli hea tunne, kui instituut lõpetatud oli! Aga ei saaks öelda, et meie töötajatel kõrghariduse puudumise pärast töös raskusi oleks olnud. Alma Pulst, Linda Akberg, Helmi Tõnts, Senta Pressraud – kõik need inimesed olid vägagi teadlikud. Tartu ülikoolis oli tollal raamatukogun GW2Ɨ6W&