Tallinna Keskraamatukogu - Page 152

‹ 152 › Võõrkeelse kirjanduse osakond 1930. aastal jaotati kojulaenutamine kaheks: eestikeelseks ja võõrkeelseks. Sõja järel raamatute valik muutus: uued võõrkeelsed raamatud olid põhiliselt Moskvas ja Leningradis ilmunud venekeelsed teosed. Suur osa võõrkeelsest fondist, eriti teaduslikust kirjandusest, anti 1951. aastal üle Riiklikule Avalikule Raamatukogule. 1957. aastal jagunes abonement eesti- ja venekeelse kirjanduse sektoriks ja võõrkeelse kirjanduse grupiks. 1957. aastaks oli Tallinna Keskraamatukogu 150 000 raamatust koosnev raamatufond jaotunud järgmiselt: eestikeelseid 58 000, venekeelseid 82 000, teistes keeltes raamatuid 10 000. Venekeelsete raamatute osakaal oli kasvanud 60% võrra. Osakonna juhatajaks oli Irina Laduseva ( Jakubovitš). Tema järel juhtis osakonda Toome. 1960. aastal viidi vene- ja võõrkeelne kirjandus raamatukogu peamaja II korrusele. Venekeelse kirjanduse osakonna juhatajana töötas Tamara Russanova, kes püsis sellel ametikohal üle kolmekümne aasta. Hiljem sai osakonna juhatajaks Irina Brilon, kirjandusringi „Rodnik” esi- mees ja „Fantastika” klubi üks asutajaid. (Vt. Irina Briloni intervjuud lk. 196–198.) Väga populaarseks said tollal Ljudmila Gradova korraldatud muusikalised ja sõnalised õhtud, millel osalesid Vene Filharmoonia solistid. 1989. aastal kolis võõrkeelse kirjanduse grupp toonase Pelguranna (nüüd Sõle) raamatukogu ruumidesse. 1995. aastal oli fondi suurus 124 606 teavikut ja lugejaid oli 7476. Et suur osa raamatuid asus keldris, osa aga pööningul, oli raamatukoguhoidjate töö vaevanõudev. Kaader vahetus väga tihti. Laenutus toimus kahes grupis: noored ja lugejad alates 22. eluaastast. Nii töötati 1998. aastani, siis algasid ettevalmistused kolimiseks uude majja Liivalaia 40. Uues majas avas võõrkeelse kirjanduse osakond uksed 1999. aasta mais. 1999. aastal ühinesid taas vene- ja võõrkeelse kirjanduse osakond. Osakonna juhatajaks sai Ljudmila Kapatsõna. Uueks suunaks sai töö lastega. 2003. aasta lõpus oli osakonnal 13 950 lugejat, neist lapsi 1844. Kogude suurus ulatus 140 000-ni. Suurt abi nii lugejatele kui ka töötajatele tõi üleminek arvutiteenindusele 2004. aastal.