Tallinna Keskraamatukogu - Page 15

‹ 15 › 13. detsembril 1906. aastal arutas volikogu komisjoni tööd ja tegi ettepaneku avada Tallinnas maksuta avalik raamatukogu-lugemistuba, määrates selleks 3000 rubla. Raamatukogu tööd pidi hakkama juhtima neljaliikmeline komisjon J. Umblia juhtimisel. Dok. 3 (lk. 26) Kuu aega hiljem, 13. jaanuaril 1907. aastal, teatas kubermanguvalitsus, et nende poolt ei ole takistusi maksuta avaliku raamatukogu-lugemistoa avamiseks linna kulul, ent ometi nõuti paranduste sisseviimist raamatukogu ja lugemistoa määrustesse: raamatukogu võisid kasutada kõik Tallinna elanikud alates 16. eluaastast, mitte 10. eluaastast, nagu oli esialgne ettepanek. Koju võis laenata ainult neid raamatuid, mida oli rohkem kui ühes eksemplaris, ajakirjadest ainult eelmiste aastate omi. Alg- ja keskkoolide õpilased said raamatukogu kasutada ainult oma õppeasutuse juhtkonna kirjalikul loal. 6 Nende paranduste sisseviimise kohta nõudis kubermanguvalitsus aru juuli algul linnapeale saadetud kirjas7, hoolimata sellest – nagu on kirjutanud Kaljo-Olev Veskimägi –, et linnaasjad R