Tallinna Keskraamatukogu - Page 148

‹ 148 › 1950-ndad aastad Pärast 1949. aasta märtsiküüditamist politiseerus toonane elu veelgi. EKP 1950. aasta pleenumi järel algas „nõiajaht” kodanlikele natsionalistidele – nende hulka arvati ka Tallinna Keskraamatukogu senine direktor Aleksander Sibul, kes kõrvaldati 1950. aasta augustis Tallinna Keskraamatukogu juhi kohalt. Uued direktorid ei pidanud oma ametikohal kuigi kaua vastu. 1950–1957 vahetus Keskraamatukogus neli direktorit: Oskar Pärn, Voldemar Reidla, Fevronia Kokina, Valdu Reekna. Alles 1957. aastal, kui raamatukogu etteotsa sai Niina Aršas (Krut), saavutati asutuse juhtimises stabiilsus. Tallinna Keskraamatukogu haruraamatukogude arv ulatus 1952. aasta alguseks 10-ni. 1945. aastal lisandus liitmise teel Nõmme, 1946. aastal loodi Tondi, 1947. aastal Pirita, 1948. aastal Kivimäe (praegu Pääsküla) ja 1949. aastal Merivälja ning Pelguranna haruraamatukogud. 1952. aasta märtsis toimunud detsentraliseerimise käigus lahutati haruraamatukogud Keskraamatukogust. Need allusid nüüdsest Tallinna linna rajoonide haridusosakondadele. Raamatukogude sisuline töö ning juhendamine jäid aga endiselt Keskraamatukogu ülesandeks. 1951. aastal alustas omaette osakonnana tööd Tallinna Keskraamatukogu rändfond. 1957. aastal oli rändfondil 60 rändraamatukogu. Neid loodi asutustes, tehastes, ühiselamutes, majavalitsustes, haiglates jne. 19. juunil 1951 nimetati Keskraamatukogu ümber Maksim Gorki nimeliseks Tallinna Keskraamatukoguks. Haruraamatukogude nimed sisaldasid nüüdsest rajooni nime ja numbrit. 1957. aastal oli Keskraamatukogus 40 töötajat. Oktoobris 1957 täitus Tallinna Keskraamatukogu asutamisest viiskümmend aastat. 1. rida (vasakult): Aino Parma, Senta Pressraud (Räni), Linda Masing, Niina Aršas, Valdu Reekna, (?), Hans Jürman. 2. rida (vasakult): Kalju Oja, Tatjana Lukaštšuk, Linda Akberg, Helgi Peeba, Viive Lauba, Jakubovitš, Lilija Beljajeva, Helmi Tõnts, Hildegard Segerkranz, Zoja Sverdlova. 3. rida (vasakult): Veera Linnamägi, Helju Alter, pearaamatupidaja Agde Martinson, rändfondi juhataja Ivi Tingre, sekretär Meedi, Suvorova, Anne Lass (Skrõpnik), Müürsepp.