Tallinna Keskraamatukogu - Page 139

‹ 139 › Tallinna VIII haruraamatukogu (Pirita raamatukogu) Selles majas asus Pirita raamatukogu 1947–1952. Pirita raamatukogu avas uksed 1947. aastal. Esimeseks juhatajaks sai Hans Jürman. 1992. aastal ajakirjas „Raamatukogu” nr. 2–3 ilmunud mälestustes meenutab ta ka Pirita raamatukogu asutamist: „Pirita raamatukogu (Tallinna VIII Haruraamatukogu, hiljem Tallinna Mererajooni II Raamatukogu) sündis 1947. aasta suvel. Tallinna Keskraamatukogu tahtis oma võrku laiendada, Pirita ja ümberkaudne elanikkond oli hakanud pärast sõda kasvama ja vajas mõndagi, mida seni polnud. Aga algatajaid tean nimetada mitut: Aleksander Sibul, Keskraamatukogu kauaaegne direktor, Albin Strutzkin, endine postiametnik, suur Pirita patrioot, kes oli alati valmis kodukandi heaks kõike tegema, minu abituuriumi kevadsemestri eesti keele õpetaja Aleksander Siitam, kes oli Sibula asetäitja. Mu isa oli tol ajal Pirita apteegi juhataja ja küllap Strutzkin oli see, kes asjad sirgeks rääkis, et apteegi ofitsiini kõrval olevas toas tuleks avada raamatukogu. Siitam tuli kord mais või juunis koos Tallinna Linna TSN TK Kultuuriosakonna inspektori Olev Eensaluga olukorda uurima. Käisime ka endist väikest Kagge suvekohvikut vaatamas. Seal oli ruumi rohkem, kuid talveks poleks saanud sinna jääda. Ja sedasi saigi Piritale Merivälja tee 16 raamatukogu, mis jäi neisse ruumidesse 1952. aastani. Hiljem asuti Merivälja tee 20, kuid maja lammutamise tõttu tuli kolida väikesele pinnale Metsavahi tee 3–10. 1979. aasta oktoobris sai raamatukogu uue asukoha Pirita kaubandus-teeninduskeskuse ruumidesse. 1994. aastal anti raamatukogule ruumid samas majas asunud linnaosavalitsuse saali. 2003. aasta sügisest asub raamatukogu spetsiaalselt selleks ehitatud ruumides Pirita Majandusgümnaasiumi juurdeehituse esimesel korrusel.