Tallinna Keskraamatukogu - Page 138

‹ 138 › Sõjajärgsed haruraamatukogud Tallinna VII haruraamatukogu (Tondi raamatukogu) Tondi raamatukogu alustas 1946. aastal Uus-Sadama tänavas. 1949. aastal viidi raamatukogu Pärnu mnt. 122, uue võimu ajal natsionaliseeritud kortermaja keldrisse. Esimeseks juhatajaks oli Jüri Sügis, kes oli töötanud Keskraamatukogus juba enne sõda. 1940-ndate aastate lõppu Tondi raamatukogus iseloomustas sage juhatajate vahetumine. Uusi ruume asuti raamatukogule taotlema juba 1950. aastal, kui juhataja kohale asus Salme Abels. Raamatukogule eraldatud 38,8 m2 suurune tuba Eesti aja alguses ehitatud kivimaja keldris oli kõike muud kui lugejasõbralik. Kütta tuli ise ja sageli leidis aset elektririkkeid. Nii kuulus 1952. aasta raamatukogu kulude aruandesse ka üks petrooleumilamp. Toona raamatukogus üleval olnud loosung kuulutas ajastu vaimu üsna ühemõtteliselt: „Lenini lipu all, Stalini juhtimise all – edasi!” 1953. aastal sai raamatukogu uue juhataja – keskharidusega M. Silla. Teiseks töötajaks oli H. Tulp. Sama aasta aruandest on lugeda: „Raamatukogu asub äärmiselt halbades tingimustes keldrikorrusel. Kui raamaturiiuleid pole enam võimalik juurde muretseda, siis pole ka varsti enam uutele raamatutele kohta. Hädasti on tarvis sanitaarremonti. Elektriseadmed on viletsad, tihti esineb korkide läbipõlemist. Väikeraamatukogu inventar on puudulik. Nii on raamatukogul praegu ainult 12 tooli ja samuti ka ruumide väiksuse tõttu pole võimalik raamatukogus midagi läbi viia. Keskrajooni TSN TK ei ole osutanud mingisugust abi meie raamatukogule, kuigi otseselt kuulume tema alla. Korduvalt on TK-s olnud juttu meie ruumide küsimusest, on vastu võetud igasuguseid otsuseid ja määratud tähtpäevi, et raamatukogu saaks paremad ruumid, kuid siiani on see kõik jäänud teostumata. Samuti Riiklik Avalik Raamatukogu osutab väga vähe abi. /.../ Raamatukogu töös 1953. aastal pole märgata edusamme. See aasta tuleb aga kõik need puudused kõrvaldada. 1953. aasta plaani mittetäitmine on tingitud juhatajate sagedasest vahetusest, seega on jäänud laokile töö aktiiviga ja igasuguse tööplaani täitmisega.” 1962. aastal saadi lõpuks uued ruumid Pärnu mnt. 125. Tegemist oli 1960-ndate aastate ehitusstiilile omase elumajaga, mille alumine korrus oli ehitatud asutuste tarvis. Raamatukogu sai 173 m2 põrandapinda, avat