Tallinna Keskraamatukogu - Page 129

‹ 129 › P. Lotman, Parlamendiraamatukogust rahvusraamatukoguks I, lk. 95. P. Lotman. Parlamendiraamatukogust rahvusraamatukoguks II. Eesti NSV Riiklik Avalik Raamatukogu. Tallinn, 1993, lk. 36–39. 6 Eesti Rahvusraamatukogu arhiiv, f. 24, n. 1, s. 322. A. Sibul, Tallinna Keskraamatukogu 40 aastane. 1947. Käsikiri, lk. 9–10. 7 Eesti Rahvusraamatukogu arhiiv, f. 1, n. 2, s. 5. Direktori korraldused raamatukogu töö küsimustes. Detsember 1945, lk. 1–2. 8 Eesti Rahvusraamatukogu arhiiv, f. 1, n. 2, s. 6. Koosolekute ja nõupidamiste protokollid koos lisadega 1945, lk. 2, 10–12, 17–18. 9 Eesti Rahvusraamatukogu arhiiv, f. 1, n. 2, s. 13. Koosolekute ja nõupidamiste protokollid koos lisadega 1946, lk. 11. 10 Eesti Rahvusraamatukogu arhiiv, f. 1, n. 2, s. 13. Koosolekute ja nõupidamiste protokollid koos lisadega 1946, lk. 5–6. 11 Eesti Rahvusraamatukogu arhiiv, f. 24, n. 1, s. 224, l. 2–2p¸ 3–3p. 12 P. Lotman, Riikliku Raamatukogu raamatuvarade struktuuri muutumine aastail 1944–1953. Uurimusi Eesti raamatukogunduse ajaloost 2. NER XVI. Tallinn, 1987, lk. 61. 13 Eesti Rahvusraamatukogu arhiiv, f. 1, n. 2, s. 30. Koosolekute ja nõupidamiste protokollid koos lisadega 1948 , l. 1–1p, 24–25. 14 Eesti Rahvusraamatukogu arhiiv, f. 1, n. 2, s. 20. Koosolekute ja nõupidamiste protokollid koos lisadega 1947, l. 33–33p. 15 Eesti Rahvusraamatukogu arhiiv, f. 1, n. 2, s. 18. Kõrgemalseisvate organite käskkirjade, korralduste ja juhiste ärakirjad, lk. 2–3, 9. 16 Eesti Rahvusraamatukogu arhiiv, f. 1, n. 2, s. 30. Koosolekute ja nõupidamiste protokollid koos lisadega 1948, lk. 15–16. 17 Eesti Rahvusraamatukogu arhiiv, f. 1, n. 2, s. 30. Koosolekute ja nõupidamiste protokollid koos lisadega 1948, lk. 31–32. 18 Eesti Rahvusraamatukogu arhiiv, f. 1, n. 2, s. 31. Laiendatud vabariiklik bibliograafiakomisjoni koosoleku protokoll koos lisadega, 18.11.1949, lk. 4–15. 19 Tallinna Linnaarhiiv, f. R-160, n. 1, s. 2, l. 1, 8. 20 Tallinna Linnaarhiiv, f. R-160, n. 1, s. 8, l. 1–80. 21 H. Jürman, H. Peeba, Tallinna Keskraamatukogu 1907–1995. Tallinn, 1997, lk. 18. 22 Tallinna Linnaarhiiv, f. R-160, n. 1, s. 14, l. 1–447; s. 16, l. 1. 23 Tallinna Linnaarhiiv, f. R-160, n. 1, s. 18, lk. 27. 24 Eesti Rahvusraamatukogu arhiiv, f. 1, n. 2, s. 52. 1949.aasta tegevuse aruanne, lk. 7–8. 25 Eesti Rahvusraamatukogu arhiiv, f. 1, n. 2, s. 30. Koosolekute ja nõupidamiste protokollid koos lisadega 1948, lk. 66–67. 26 Vt. nt. Eesti Rahvusraamatukogu arhiiv, f. 1, n. 2, s. 61. Koosolekute ja nõupidamiste protokollid koos lisadega 1950, lk. 27. 27 Eesti NSV Riiklik Avalik Raamatukogu. 1951. aasta tegevuse ülevaade. Tallinn, 1952, ll. 13–14. 28 A. Sibul, Lehekülgi mäluraamatust. – http://www.videvik.ee/485/malu5.html 29 Tallinna Linnaarhiiv, f. R-160, n. 1, s. 22, lk. 5–22. 30 Eesti NSV Riiklik Avalik Raamatukogu. 1951. aasta tegevuse ülevaade. Tallinn, 1952. lk. 12–13. 31 Eesti Rahvusraamatukogu arhiiv, f. 1, n. 2, s. 78. Direktsiooni, raamatukogu aktiivi ja osakondadevaheliste nõupidamiste protokollid koos lisadega 1951, lk. 44–45. 32 Eesti Rahvusraamatukogu arhiiv, f. 1, n. 2, s. 92. Direktsiooni, raamatukogu aktiivi ja osa