't Hemers Krantje Jaargang 11, nummer 2 - Page 3

April 2017 Jaargang 11, uitgave Informatie: Redactie • Ben Groven b.groven@planet.nl Uilenburgsestraat 23 • Angelique Bos Liekie.74@hotmail.com Opmaak&Realisatie • Marco van der Velden mcovelden@gmail.com Adverteren • Jeanine Rensen jeaninerensen@hotmail.com Online: www.ophemert.nl Oplage: 800 exemplaren gratis verspreid in Ophemert en Zennewijnen alsmede onder de verenigingsleden. Kopij: De kopij wordt opgenomen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. ‘t Hèmers Krantje: ‘t Hèmers Krantje is een informatie bulletin van alle verenigingen, clubs en instanties uit Ophemert en Zennewijnen. Met dank aan alle adverteerders. Redactie: A.G.O. Euphonia HWOZ Historische club Jeugdsoos Kerkenraad Klaverjassen Kulturhus Ophemert Maranatha Nostalgie Oranje Comite Ophemert Restaurette “kom d’rin” Seniorencomite Tavenu T.V.O. V.V.Ophemert V.V.O. act.com. Vrouwen van Nu Waalruiters West Ophemert Zondagsschool 60+ Soos Contactpersonen: Christina Claus Dik van Beest Marco Schelling Anita de Haan Tonny Vermeulen Petra de Haas Ingrid van Assouw Willy van Laviere Editha v.d. Bergh-Hörmann Kees van Houselt Joke de Vree Ria de Jongh Koos Gelens Kees van Houselt Wouter ter Meulen Monique Stap Hermien Hooijer Brigitte Heijungs Erika v.d. Water- Timmer Riet van Meeteren Advertentiekosten per uitgave (excl. BTW): Omslag in kleur • 1/1 A5 € 60,00 Zwart/wit (binnenwerk) • 1/2 A5 € 12,50 • 1/1 A5 € 25,00 • Middenblad € 27,50 prijzen op basis van kant en klaar aangeleverde advertentie’s Data 2017: ‘t Hèmers Krantje verschijnt op de volgende data: uitgave aanleverdatum verschijningsdatum 3 28-29-30 april 18 mei 4 9-10-11 juni 29 juni 5 25-26-27 augustus 14 september 6 3-4-5 november 23 november Losse nummers of een digitale versie is op aanvraag verkrijgbaar via Angelique Bos, Goossen Janssenstr. 30. - 3 -