't Hemers Krantje Jaargang 11, nummer 2 - Page 29

Nieuws van EUPHONIA Op 27 april willen wij graag weer onze medewerking verlenen bij de viering van Koningsdag. Als er dit jaar ook een markt gehouden wordt, dan staan wij daar zoals gebruikelijk om sinaasappels te verkopen. We hopen dan natuurlijk op mooi weer en dat het niet zo koud is als vorig jaar. 5 Mei treden we op in Varik. We zijn hiervoor gevraagd door de “Vrienden van de Dikke Toren”. BLOEMEN VOOR MOEDERDAG Traditiegetrouw gaan we ook dit jaar weer op vrijdag en zaterdag bloemen verkopen voor Moederdag. 12 of 13 mei komen we bij u thuis aan de deur. COLLECTE PRINS BERNHARD CULTUUR FONDS In de week van 15 t/m 20 mei 2017 vindt weer de collecte voor het Prins Bernhard Cultuurfonds (Anjerfonds) plaats. Net als voorgaande jaren wordt er ook weer in Ophemert gecollecteerd. En omdat het om cultuur gaat, wordt de collecte in Ophemert door Euphonia ver- zorgd. De leden van Euphonia komen in die week langs voor uw bijdrage. Hierbij wil ik u nu reeds bedanken daarvoor. De helft van het opgehaalde bedrag ontvangt Euphonia terug voor de eigen club- kas. Een muzikale groet, Het bestuur van Euphonia ’t Hemers Fees Na lang wikken en wegen overleggen en nadenken hebben wij in goed overleg besloten om te stoppen met ‘t Hemers Fees. De doorslag gevende reden voor dit besluit is dat de kosten te hoog worden en het hierdoor voor ons niet meer haalbaar is om op deze manier een feest te organiseren. Wij willen alle sponsors en vrijwilligers bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen de afgelopen 9 jaar. Wij hopen op jullie begrip. Jan Jannie Jolanda Teuts en Marjan. - 29 -