Tüm Boyutlarıyla Girişimcilik

Yard. Doç. Dr. Burcu ARACIOĞLU Doç. Dr. Dilek DEMİRHAN Araş. Gör. Ceren Deniz TATARLAR Araş. Gör. Dr. Ali Erhan ZALLUHOĞLU Editör Prof. Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU