Szkolne mobilności - Page 3

Ustawiczne kształcenie nauczycieli to jeden z priorytetów sprawnie funkcjonującego systemu oświaty. Wiemy, że to nauczyciel w głównej mierze inspiruje uczniów, zachęca do pracy, ale również zdobywa nowe kompetencje, które umożliwiają mu rozwój i awans zawodowy. Dydaktyk powinien być gotowy do zastosowania innowacyjnych metod działania, bo to z pewnością przełoży się na uzyskiwanie lepszych wyników, jakość pracy w szkole i poziom wiedzy uczniów.

Zmiany w szkolnictwie związane z reformą programową oraz plan rozwoju zawodowego nauczyciela powinny dodatkowo determinować pedagogów do podjęcia kroków związanych z dokształcaniem się. Nauczyciele naszej szkoły, którym powierzone jest wychowanie i edukacja uczniów, przywiązują ogromną wagę do uzupełniania wiedzy i aktualnych sposobów nauczania. Tylko dzięki nieustannemu podnoszeniu kwalifikacji są oni w stanie podejmować nowe działania, zmierzyć się z rozmaitymi sytuacjami i wyzwaniami zawodowymi.

„Teachers’ skills - students’ future” – to w ramach tego dwuletniego projektu nauczyciele naszej szkoły zrealizowali szereg wyjazdów i kursów językowo-metodycznych za granicą w ramach programu Erasmus+. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń zawodowych z nauczycielami innych krajów Unii Europejskiej.