SZIGma 2018. március - Page 4

2018. március 4 A SZIG... ma A PEDAGÓGIA NAGYON SOK KÉRDÉSEMRE VÁLASZT ADOTT Interjú Iván Brigitta tanárnővel Mi vonzotta a tanári pályában? Miért pont a rajz és a művészettörténet? Mindig is érdekesnek találtam az emberi elmét. A pedagógia már az egyetemi évek alatt is nagyon sok kérdésemre választ adott. A tanári pályának köszönhetően pedig min- den nap újabb és újabb kérdések merülnek fel, amikre választ kereshetek. A vizuális kultúrát azért szeretem nagyon, mert az egyik legösszetettebb területe az iskolai tantárgyaknak: a megértéséhez ren- geteg ismeretre van szükség a biológiától a fizikán keresztül a történelemig. Szeretném, ha a diákok is megismernék a tantárgynak ezt az oldalát… Miért a Széchenyit választotta munkahe- lyéül? Szerencsésnek mondhatom magam, hogy ebben az intézményben kaptam munkát. Azt hiszem, az összes tanárjelöltnek az a vágya, hogy egykori alma materében taníthasson. Főleg akkor, ha az egy olyan nagy múltú és klassz hely, mint a SZIG. Hogy gondol vissza az itt eltöltött gimná- ziumi évekre? Mennyiben más a mostani diákélet? Sok szép emléket gyűjtöttem az itt töltött hat év alatt, ezekre szívesen gondolok vissza. Bár kevesebb programban vehettünk részt, mint ti, de volt köztük egy, ami évekig nagy népszerűségnek örvendett: a Titkos Barát. Rajztanárként szinte az összes osztályt ta- nítja. Hogy bírja a megpróbáltatásokat? Ami a legjobb abban, hogy szinte min- den osztállyal találkozom, a legrosszabb is egyben: sokan vagytok. Egy külső s V:ЦYf;77:[VrV6VGVF:VwV疗&RWV|:7V7WFV&W&rVVЧ6VVB6V:<:vWB&VB|:&V:r76WfVVwFV:<:&vFFRwV7VWVWB:&":l:6:BfVЦfvB7V:G,Y:G&R;fV&&VfW7VL:ǖBVw&W6G2F֖斶B,;gfB:&L:6V,;gfBl:7VGfV2f6&CfV;g;VGVF:VGfV6WBl:7ЧFw6;2fWB:GF: :2֖FWB:<:'BVGfVVVBЧfV26&FVFrVw:'FV[V;6&,:F֗B :fVFRVv:&"VwЧ7W"Vv:Vआ&&f<:2आVF:""WFL;27Ц6;6wW2f::Ff&VwF76;2ֶWfW,:6WGWfR( YUB5U$UDTTT|8%DT( ФTt8$DUL9IJdŔ<92D8C֒l:V:WFVY,;69WƗFVR :2vV֖ǖV;6F7:"7Gl:7W&FVYЦ;2Fr2V&W"fBF:F8;gVƒ;fw:6W,Y6VWB7FЦfVƼ;g7;fFVWV:6Fr֒W7V&RWFGBW',YwfY"֜:'B72l:&f&W'F&7L;6b7W&FVFGBVw ;W" :VRЦWLY<:vvVwWBV|;WVƬ;ƲW'BWVw7:W<:F7;&R:F;gBǖW7֖ǖV:֒FW77;ƲVVW6WF&V7:VvL;2 :2VGfW2धV:7&V֖"GVGF,:ЦvVYVwV|;<:|::'Bf;2;ǦFVVЦ֖GBVB<:rf7BVw7:VGfW2vW7GW2֗B :&FVW2V|;WVVwVB6"l:V:V7W&@:'BfF2YW'BǖV"VvVЦ:W; :FW6:,;6:疗6W,Y6V,YW7Vw֖"GVFVfVWL;bЧ,YL:<;WB7W&WFWL;WBfV:;ƲF:72Ɩƒ"7:&YЦwVvL;2W'BǖV":rL;f&"L;g,YЦL:7BvF6L:7BV;2 :':2wvF,:इ'V',:"Y&l:&;2FP֖"VƬ;f,:;g77wv:,;6VwЦǖ :Fv2֖BL;f&&6V֗fV6V( YW6V&.( ֖B,:&Vǖ:6FW&:7WFW6Vff;ǖfW7WBB :2f֖ǖVVGfW0vW7GW76Vv::Ƭ:;gVƒY6W,Y6RЦVw7V&,:FW7֖FVBशW7GF"