SZIGma 2017. november - Page 3

A SZIG... ma 3 2017. november KUTATÓK ÉJSZAKÁJA A SZÉCHENYIBEN Riporterünk az iskolai helyszínek közül járt végig néhányat A programok előtt Farkas Gábor, iskolánk igazgatója tartott megnyitóbeszédet a Díszte- remben. HORROR SZABADULÓSZOBA 206. terem – Színes Állatvilág A legkorábban kezdődő program főként az óvodások és a kisiskolások számára készült. A gyerekek megismerkedhettek az állatokkal, verseket tanultak meg, állathangokat ismer- tek fel, kézlenyomatból készítettek képeket, az év állatairól hallhattak érdekességeket, és nézhették meg őket videókon. Mikroszkóp alatt is megvizsgálhatták a muslicát, a se- lyemhernyót, a hangyát és a légy lábát. Vagy élőben szemlélhettek meg egy bodobácsot és egy atkát. 206. terem és a Tanári szoba előtti folyóson – Tudáspróba- nyelvi kvízek A folyosókon áthaladók kipróbálhatták nyelvi tudásukat, négy témában: tájszavak a nyugat-dunántúli nyelvjárásból; bibliai szállóigék; szólások és közmondások; helyes- írás. A résztvevők apró jutalmakat kaptak, aki pedig összegyűjtött 100 pontot, az egy Sport szeletet vihetett magá- val. 110. terem – Virtuális és kiterjesztett valóság (AR, VR) az emberek szolgálatában A teremben egy különleges fejlesztés ered - ményeit vehették szemügyre a látogatók. Siketnémáknak készült interaktív, jelelést tanító szoftver, mely megkönnyíti a kommu- nikáció elsajátítását számukra. A program soknyelvű és könnyen kezelhető, a kereső se- gítségével rákereshetünk a szavakra, ezután a szó a megfelelő kézjel bemutatásával együtt megjelenik a képernyőn, VR szemüveg ese- tén 3D-ben. 112-113. terem – Cézárok, titkok, kódok Egy kód- és titkosírásfejtő túrára invitálták az arra járókat a szerevezők. A termekben kilenc különböző módon rakhattunk össze egy üzenetet Dobó István számára Eger vá- rának ostromlásával kapcsolatban. Felnőttek és gyerekek egyaránt megoldhatták a felada- tokat, habár az utóbbiaknak talán több időbe telt. 210. terem – A jövő technológiája – Az önvezető autó működését LEGO-modell segítségével érthetjük meg Egy LEGO-ból épített önvezető autó-mo- dellnek a működését is megtekinthettük a Kutatók Éjszakáján. A kocsi magától indult el, állt meg és parkolt le szenzoros jelek ol- vasásával, amiket a földön helyeztek el egy műanyag felületen. A kocsi napelem segítsé- gével tudta feltölteni magát. 205. terem – Júlia dajkája, avagy meddig avatkozhatunk bele mások életébe? Itt az igazgató úr tar- tott játékos feladatok segítségével beszélge- tést a Rómeó és Júlia című színdarabról és a dajka szerepéről, jelen- tőségéről. Élőképekkel eljátszhattuk, mi is tör- ténhetett a szerelmespár halála után az asszon�- nyal, mit is érezhet ő és Júlia édesanyja, vagy pedig hogy miért halhatott meg a dajka gye- reke és a férje. De egy részletet is hallattunk a darabból eredeti előadásmódban, azaz a női szerepeket is fiúk adták elő. Könyvtár – Híres diákjaink, tanáraink nyomában A Kutatók Éjszakája programjai között megtalálható volt a Horror szabaduló szo- ba is. Az alapkoncepció az volt, hogy az iskolában egy járvány pusztít, és fertőzi meg a diákokat, tanárokat egyaránt. A csoportoknak különböző logikai felada- tok megoldásával kellett megszerezni az ellenszert, miközben a szereplők gondos- kodtak a rémisztő, vérfagyasztó hangu- latról. Több szervezőt is megkérdeztem, és mind egyetértettünk abban, hogy a felkészülés és maga a munka is jó han- gulatban, fegyelmezetten telt. A vissza- jelzések a résztvevőktől pozitívak voltak, mindenkinek tetszett. A szereplők nagyon élvezték az egész estés ijesztgetést. Máskor is szívesen részt ven- nénk ehhez hasonló projektekben, folytat- nánk tovább a horror szabadulószobát. Bí- zunk benne, hogy jövőre is lesz erre lehetőségünk. Egresits Dominika (10.D) próbálni, milyen érzés lehet interjút adni a tévének, itt nyugodtan kipróbálhatta. A terem végében egy asztalhoz ültették őket, majd felvették DVD-re a beszélgetést. 010. terem – Boszorkánykonyha – Varázslatok konyhai alapanyagokkal A könyvtárból indulva egy érdekes körsétát tehet- tek a vendégek az iskola épületében, miközben egy keresztrejtvényt töltöttek ki az emléktáblákat és a tablókat felhasználva. Aki megakadt a feladványokkal, szolgálatkész 007-es ügynökök segítették tovább. Az elsötétített helyiségbe érve kellemes illatok leng- ték körül az embereket. Az egyik asztalnál növények lúgosságát és savasságát vizsgálták meg, míg a má- siknál az illatanyagokat tartalmazó anyagokkal vé- geztek kísérleteket. A har- madiknál a szódabikarbóna reakcióit vizsgálták meg. A tábla előtt pedig egy plazmagömböt tekint- hettünk meg. 311. terem – Médiavilág – Helyi média­történet 011. terem – Életünk titkai – A rész és egész kapcsolata A kíváncsi vendég régi kamerákkal és egy érdekes tévével (amely az érkezőket mutat- ta) találhatta szembe magát, mikor belépett a terem ajtaján. Ezután megismerkedhetett a soproni és környékbeli televíziósok törté- netével, 2000 környékén készült videókkal kiegészítve. Ha a jelenlévő ki szerette volna A biológiaterem végében fehérjékkel vég- zett kísérleteket nézhettünk végig, vagy a ta- nulók segítségével vérnyomást mérhettünk, súly és magasság ismeretében pedig BMI ér- téket számolhattunk. De megvizsgálhattunk sejteket és anyagokat is mikroszkóp alatt. Szöveg és fotó: Kovács Noémi (9.D)