Sveriges PapegojMagasin Nr 1 jan 2014 - Page 36

S i d a 3 6 - H u r S v e r i g es I n f ö r f ö r s t a d u f ö r b e r e d e r f å g e l k ö p e t d i g f ö r f r a m g å n g Fåglar signalerar väldigt mycket med sitt kroppsspråk långt innan de börjar använda ljud som markering för missnöje eller lugn/ välbehag. Läs in dig på hur du läser dessa signaler för att underlätta träning och undvika en bitande stressad fågel. kan ta sig iväg från en plats som känns obekväm eller otrygg om den vill. Att ge fågeln möjlighet att flyga kan även minska och förebygga aggressivitet. När fågeln får göra sig av med all uppbyggd energi slipper den ta ut den i frustration på leksaker, artfränder eller människor. Alla papegojungar kommer vara underbara och gosiga om de blivit handmatade och/eller hanterade från tidig ålder. Vill du behålla en tam och hanterbar fågel under hela tiden du äger den behöver du (och ev. familj) träna fågeln regelbundet under hela dess liv. Det kan handla om praktiska vardagskommandon som att gå upp på/kliva av handen, flyga till dig eller stanna på en plats till att träna den inför eventuella veterinärsbesök. Lära fågeln att hitta balans mellan att kunna sysselsätta sig själv och att kunna mysa i soffan med familjen när den känner för det. Genom att läsa om positiv förstärkning, klickerträning, papegojors kroppsspråk kan du lära dig hur du förstärker de beteenden du uppskattar och undviker att förstärka tex skrikande och bitande. En bitande, skrikande papegoja som endast kan hanteras av en person i familjen kan bli resultatet om man inte från början vägleder fågeln i vilka beteenden vi vill att den uppvisar. Beteendeträning kommer att gagna både fågel och dig och dina vänner och kommer ge papegojan en mycket rikare upplevelse av livet som tamfågel. Dessutom är det mycket troligare att du hittar fågelvakt åt en fågel som uppskattar människor och inte biter eller skriker. Val av uppfödare vid tamfågelköp Väljer du att köpa en hobbyfågel eller sällskapsfågel är den fysiska hälsan det viktigaste hos fågel, kanske färg eller fågelns läte om det är därför du väljer att ha fågeln. När du väljer uppfödare av tamfågel bör du, utöver hälsoaspekten, kolla upp om föräldrafåglarna är tama/hanterbara och vilken inställning de har till människor. Sitter de livrädda längst in i buren/ voljären? Kommer de fram eller iallafall sitter avslappnat på pinnen när man kommer fram till buren? Lugna, stabila föräldrafåglar är en bra grund för att öka chanserna att ungarna också kommer att bära på samma egenskaper. Kolla gärna upp hur ungar från tidigare kullar har fungerat som tamfåglar P a p e g o jM a g a s i n En bra kost blir extra Se till att, om möjligt, få reda på hur de är som tamfåglar efter att de har nått full mognad. Papegojor går precis som människor genom en pubertet och kan under denna fas vara lite mer nypiga framförallt om de inte tränats alls. Efter att de gått igenom denna fas är de fullt vuxna och jag skulle rekommendera att försöka få information om hur tidigare kullar blivit som vuxna tamfåglar. Kolla även om uppfödaren själv har erfarenhet av att leva med och träna tamfåglar. Vissa uppfödare håller sina fåglar som voljärsfåglar och säljer ungarna som tamfåglar. Voljärsfåglar kan få fram ungar som är bra tamfåglar men det kan vara bra att få tips och råd av uppfödaren om hur man tränar och åtgärdar beteenden om något skulle dyka upp med tiden som man funderar över. Det kan vara svårt för en uppfödare som enbart har erfarenhet av voljärsfåglar att svara på det. Sele och möjlighet att flyga Fåglar i det vilda kan flyga miltals för att leta mat, vatten och trygga sovplatser. När vi håller dom i en mänsklig miljö så begränsas ofta möjligheten att flyga och motionera till en bråkdel av vad dom genetiskt är programmerade för. En fågel som ges möjlighet att flyga i hemmet eller på friflygning kommer att få ett längre och friskare liv, bygga upp självförtroende och känna sig mer trygg då den vet att den viktigt om fågeln ska flyga, motionera och bygga upp flygmuskler. Flygsele och selträning är bra om man vill kunna ta med sig fågeln utomhus utan att vara rädd att den ska flyga bort. Köper du en ungfågel, be då gärna uppfödaren att vänja fågeln vid att använda selen direkt från början. Då blir det en naturlig del av vardagen när fågeln är vuxen. orber Inge N g Berikning och fodersök I det vilda ägnar papegojorna större delen av sin aktiva tid på dagen åt att leta mat och vatten. Samt hitta fiffiga sätt att komma åt det ätbara i frukter, nötter och under bark. När vi bara serverar frön, pellets och grönt i en skål behöver papegojorna inte ägna mer än kanske 30 minuter per dag åt att få i sig mat. Resten av dagen behöver då fyllas med social kontakt Z