Sveriges PapegojMagasin Nr 1 jan 2014 - Page 34

S i d a 3 4 - H u r S v e r i g es I n f ö r f ö r s t a d u f ö r b e r e d e r Lägg gärna till dom i din lista över överväganden som behövs tas med i beräkningarna innan köpet. Var dock även uppmärksam och källkritisk till allt du ser, hör och läser. Även i den här artikeln. Under mina år i fågelvärlden har jag lagt märke till att det finns många myter om fåglar, beteenden, deras matvanor mm som sprids även av människor med lång erfarenhet. Använd ditt sunda förnuft och sök fler källor om något du läser eller hör l