Sveriges PapegojMagasin Nr 1 jan 2014 - Page 19

S v e r i g es S i d a P a p e g o jM a g a s i n F r å g a 1 9 V e t e r i n ä r e n På denna sida kan du läsa svar på frågor som har blivit inskickade. Skicka in din fråga till veterinären! Maila in din fråga på veterinaren@papegojmagasin.se eller klicka här, för att komma till ett formulär Gunnel Andersson, legitimerad veterinär med specialinriktning på sjukdomar hos papegojor och reptiler på Evedensia Djurkliniken Roslagstull. Fråga: Varför bör en papegoja inte äta fröer? Svar: Det finns många anledningar till att vi veterinärer ogillar utfodring med huvudsakligen fröer. - De fröer som ingår i fröblandningarna är inte fröer som fågeln skulle stöta på i det fria - Tyvärr är fröerna ofta av dålig kvalitet från hygienisk synvinkel. Osynlig förekomst av mögelsvampsporer är inte ovanligt, och kan leda till att fågeln efter många års intag av sådana fröer insjuknar i allvarliga luftvägsproblem, så kallad aspergillos. - Fröer saknar flertalet viktiga vitaminer och mineraler, t ex A-vitamin och kalk. En fågel som bara äter fröer och inte får i sig vitamintillskott, kalktillskott eller blandade grönsaker, drabbas ofta av sjukdomar som värpnöd (pga kalk brist) eller luftvägssjukdomar (pga A-vitaminbrist) Fråga: Vad är det viktigaste att tänka på för mig som har en ara/jako/amazon? Svar: - Alla tre arterna kommer från klimat med mycket hög luftfuktighet. Det är därför viktigt att lära papegojan att bada eller duscha, helst dagligen. - Luftfuktigheten är viktig för att hålla luftvägar, hud och fjäderdräkt i god kondition. - Utfodringsmässigt är det viktigt att aror får ett foder med ganska hög fetthalt. Nötter av olika slag är utmärkta tillskott ur denna synvinkel. - För en jako är det viktigt att fodret innehåller mycket kalk eftersom arten har svårare än andra papegojarter att utnyttja kalk från fodret. Tillgång till UV-ljus är viktigt. Via UV-ljuset omvandlas förstadier av D-vitamin till det aktiva D-vitaminet som behövs för att kalk i födan ska kunna tas upp i tarmen. - För både grå jako och amazoner är det viktigt att få i dem A-vitaminrika grönsaker eftersom dessa arter verkar ha svårare att utnyttja A-vitamin alternativt har högre A-vitaminbehov än andra arter. Lämpliga grönsaker är sådana med mycket orange, rött och mörkgröna färger. En alldeles utmärkt källa till A-vitaminer är chilipeppar. Fåglar har inte smaklökar för hettan/styrkan i dessa utan brukar tycka det är roligt att pilla sönder dem och äta de små heta fröerna inuti. - För både grå jako och amazoner är det också viktigt att undvika solrosfröer och jordnötter, framför allt sådana som säljs som fågelfoder. Tyvärr går bästa kvaliteten av dessa fröer till humankonsumtion, och fröer av sämre kvalitet används till fågelfoder. Just dessa två fröer har lätt att bli förorenade med mögelsporer, och är ofta den bakomliggande boven när en fågel utvecklar aspergillos. Just grå jako och amazoner är speciellt känsliga för detta.